สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยเลือกอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา จัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ 2021 ประเภทกรีฑาในร่ม ระหว่าง 21-31 พ.ค.64

             นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา พลตำรวจตรี สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ลาน ลู่วิ่ง และระบบไฟฟ้า ภายในอาคารกรีฑาในร่มของศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ที่สร้างมาเพื่อใช้ในจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 1 กรีฑาในร่มในปี 2548 และเมืองพัทยาได้ดำเนินการรื้อถอนเก็บไว้ ว่ายังมีสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 ในปี 2564 ระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2564
            โดยพื้นที่จังหวัดชลบุรีคาดว่าจะมีการจัดการแข่งขันหลายชนิดกีฬา รวมไปถึงการจัดการแข่งขันกรีฑาในร่ม ซึ่งเคยมีการจัดการแข่งขันมาแล้ว ในรายการเอเชียนอินเดอร์เกมส์ โดยจัดการแข่งขันขึ้นที่อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซึ่งอาคารที่จะใช้จัดการแข่งขันกรีฑาในร่วมของประเทศไทย มีอยู่แห่งเดียว คืออาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา โดยปัจจุบันอุปกรณ์ลู่วิ่งต่าง ๆ เมืองพัทยาได้มีการหารือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับอาคารที่สร้างไว้และไม่มีการแข่งขันกรีฑาในร่มมาเป็นเวลาหลายปี เมืองพัทยาจึงได้มีการพิจารณาเห็นควรนำลู่วิ่งที่มีความสูงและกีดขวางภายในอาคารเก็บไว้ก่อน หากมีการจัดแข่งขันเมื่อไหร่ค่อยนำเอามาประกอบ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสูดของตัวอาคารกรีฑาในร่มของศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก
          นายประดิษฐ์ กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบภายในอาคารกรีฑาในร่มของศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกที่ผ่านมา พบว่าวัสดุอุปกรณ์มีสภาพสมบูรณ์ สามารถนำมาใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 6 ในปี 2564 ได้ ซึ่งทางสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการสำรวจและจะจัดทำหนังสือถึงนายกเมืองพัทยาในการขอให้เมืองพัทยาร่วมดำเนินการด้านใดบ้างในการจัดการแข่งขันดังกล่าว และต้องจะมีดำเนินการปรับปรุงส่วนใดภายในอาคารกรีฑาร่มของศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกบ้างต่อไป

Advertisement