เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

            (5 มิ.ย.63) ที่สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี นายปรีชา เรืองอร่าม และนายสราวุธ สิริชัยเจริญกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 โดยมีทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกับจิตอาสา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้เกิดความรักษ์ หวงแหนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลคืนสู่ธรรมชาติให้ท้องถิ่นของตนดีขึ้น โดยร่วมกันเก็บขยะตามสถานที่ต่าง ๆ ในสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา บริเวณชายหาดทะเลศรีราชา ซึ่งแต่ละปีจะจัดกิจกรรมให้รำลึกถึงสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน โดยในปี พ.ศ.2563 นี้เกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องปิดสถานที่ท่องเที่ยวตามอุทยานต่างๆ ด้วย จึงเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติทั่วโลกได้ฟื้นฟูเต็มที่
            ทั้งนี้ ประเทศไทยมีหน่วยงานที่ดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2518 และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ความสำคัญของวันสิ่งแวดล้อมโลกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงมักจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะท้องถิ่นตนเอง

Advertisement