ศรชล.ภาค 1 บูรณาการร่วมกรมประมง ตรวจยึดเครื่องมืออวนรุนผิดกฏหมาย

            เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.63 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) โดย นาวาเอก นฤพนธ์ วิไลธัญญา รอง ผอ.ศรชล. จังหวัดตราด และนาวาเอก เสกสรรค์ สุขศรี หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตราด (ศคท.จังหวัดตราด) บูรณาการร่วมกับนาวาตรี สรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด และว่าที่เรือโท ประจักษ์ สาธุธรรม หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด ตรวจสอบเรือในพื้นที่ริมคลองท่าพริก ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวประมงใน จ.ตราด ว่ามีเรือลักลอบทำการประมงประเภทอวนรุนผิดกฏหมาย
             จากการตรวจสอบพบเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 1 ลำ ชื่อเรือ ป.เงินทะเล 1 จอดอยู่บริเวณริมคลองท่าพริก พร้อมเครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเครื่องยนต์ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 10 ชุด แต่ไม่พบเจ้าของเรือและเครื่องมือดังกล่าว จึงได้ทำการยึดเครื่องมืออวนรุน จำนวน 10 ชุด ซึ่งเป็นเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ตามมาตรา 105(2) แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ห้ามมิให้ใช้หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้เครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเครื่องยนต์ จากนั้นได้นำส่งของกลางที่ สภ.เมืองตราด จ.ตราด เพื่อสืบสวนติดตามหาเจ้าของผู้กระทำความผิดกฎหมายต่อไป

ภาพ/ข่าว กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1

Advertisement