ธนาคาร ธกส. ลงพื้นที่ตำบลโป่ง เปิดลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน รายละ 10,000 บาท พบเกษตรกรได้รับผลกระทบ ร่วมลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก

         (3 มิถุนายน 2563) ที่โดมเทศบาลตำบลโป่ง เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโป่ง ต่างเดินทางนำเอกสารหลักฐานร่วมลงทะเบียน เพื่อทำการกู้เงินฉุกเฉินจากธนาคาร ธกส. หลังจากที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส.ได้เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน ธกส. ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้ ส่งผลให้ทุกวันในการทำการปกติ ที่ธนาคาร ธกส.มีเกษตรกรที่มีความประสงค์ในการกูเงินฉุกเฉิน มารอคิวเพื่อลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก จนล้นทะลักออกมาด้านนอกของธนาคาร จนต้องมีการเช่าเต็นท์มากางเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรที่รอลงทะเบียน
           และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของการแออัดหนาแน่นที่ธนาคาร ในวันนี้ทางธนาคาร ธกส.จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่มารับลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินสัญจร ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตำบลโป่งจะได้ไม่ต้องเดินทางออกไปลงทะเบียนที่ธนาคาร ทั้งนี้เพื่อความสะดวกสบายในการลงทะเบียน และการเข้าคิวของประชาชนจะได้ไม่ไปรอแน่นที่ธนาคาร
           สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าเดิมของ ธกส.มีสิทธิ์ยื่นกู้ฉุกเฉินโครงการนี้เช่นกัน เพียงแต่ต้องมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร และครอบครัวของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และมีอายุตั้งแต่ 20-70 ปี ทั้งนี้ในส่วนของการลงทะเบียนในวันนี้ ลูกค้าผู้กู้จะสามารถรู้ผล 1 วัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ ได้ที่ Call Center โทร.02 555 0555

Advertisement