“อิทธิพล คุณปลื้ม” นั่งแท่นนายกสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ต่อสมัยที่ 7

           (4 มิ.ย.63) ที่ห้องประชุมสำนักงานกฎหมาย แม็กนา คาร์ตาร์ สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมีพลเรือโท ศรายุทธ แดงเทศ อุปนายกสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคม เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ โดยระบบแอพพลิเคชั่นซูม ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ.2563 สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
           สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันต่างประเทศในรายต่าง ๆ ซึ่งนักกีฬาก็สามารถสร้างชื่อเสียงและผลงานให้กับทางสมาคมฯ ได้เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก
          จากนั้นทางสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟ แห่งประเทศไทย ได้กำหนดวาระการเลือกตั้งนายกสมาคม ประจำปี 2563-2567 โดยมี น.ส.พรรณนิภา มั่งมีผล รับหน้าที่เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อ นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ในที่ประชุมไม่มีบุคคลใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อทำหน้าที่นายกสมาคมฯเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงออกเสียงตอบรับแบบเปิดเผย ให้นายอิทธิพล คุณปลื้ม ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทยต่อสมัยที่ 7 ด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ 4 ปี ระหว่างปีบริหาร 2563-2567
           ทั้งนี้ทางสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย จะดำเนินการจัดส่งคำสั่งแต่งตั้งและขอจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่กับการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามระเบียบต่อไป

Advertisement