อบจ.ชลบุรี ร่วมกับ อบต.เขาไม้แก้ว มอบเงินเยียวยาครอบครัวละ 1,000 บาท รอบที่สอง แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 (มีคลิป)

               เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างวงกว้าง เนื่องจากสถานประกอบการหลายแห่ง รวมทั้งสถานบริการ และสถานบันเทิงต่างๆ ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทำให้มีผู้ว่างงานเป็นจำนวนมาก และขาดรายได้จุนเจือครอบครัว ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยมอบเงินเยียวยาให้ครัวเรือนละ 1,000 บาท
             ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.63 อบจ.ชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นำโดยนายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ. ชลบุรี นายสกน ผลลูกอินทร์ รองประธานสภา อบจ.ชลบุรี นายทองหล่อ อ่ำผึ้ง สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี นายเฉลิม เกตุแจ้ สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี นายนคร ผลลูกอินทร์ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว ร่วมมอบเงินเยียวยาครอบครัวละ 1,000 บาท ในเขต อบต.เขาไม้แก้ว เป็นรอบที่สอง
             ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน ตามมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้จ่ายได้ตรงตามความต้องการของผู้ที่ได้รับเดือดร้อน

(ชมคลิป)

Advertisement