สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาลงพื้นที่ชายหาด วิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และสำรวจความเหมาะสม เตรียมความพร้อมติดตั้งถุงขยะริมหาด หลังเมืองพัทยาเตรียมจัดระเบียบชายหาดปลอดขยะ

            (3 มิ.ย.63) นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา พร้อมคณะทำงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเมืองพัทยา ลงพื้นที่ริมชายหาดเมืองพัทยา เพื่อเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และสำรวจความเหมาะสม เตรียมความพร้อมติดตั้งถุงขยะริมหาด ตามโครงการชายหาดเมืองพัทยาปลอดถังขยะ ที่จะได้เร่งดำเนินการ โดยมีคณะทำงานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ร่วมลงพื้นที่สังเกตุการณ์
            นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เปิดเผยว่าโครงการชายหาดเมืองพัทยาปลอดถังขยะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักท่องเที่ยวให้มีจิตสำนึกรักษาความสะอาด เพราะด้วยผู้บริหารเมืองพัทยามองว่าหากมีถังขยะก็จะเกิดการสร้างขยะจนเป็นความเคยชิน จึงได้กำหนดให้พื้นที่ฟุตปาธทางเดินเท้าริมทะเลไม่ถังขยะให้บริการ จะมีถังขยะตั้งอยู่ตรงข้ามอีกฝั่งถนน นักท่องเที่ยวที่นำขยะมาต้องเดินมาทิ้งขยะเอง ในส่วนผู้ประกอบการร่มเตียงก็จะมีถังขยะตามล็อกตัวเองเพื่อคอยบริการลูกค้าเท่านั้น
            ทั้งนี้ ในช่วงแรกของการปรับเปลี่ยน จะมีการนำถุงขยะมาแขวนไว้ตามโครงเหล็กที่ยึดติดกับต้นไม้บนฟุตปาธชายทะเล ไว้รองรับนักท่องเที่ยวก่อน โดยจะคำนวณความเหมาะสมของปริมาณขยะเพื่อให้มีการกำหนดจุดให้บริการติดตั้งถุงขยะได้อย่างเพียงพอ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและจัดเก็บขยะจากถุงมาใส่รถขยะไปดำเนินการจัดการตามลำดับในช่วงเวลาเก็บขยะตามที่เมืองพัทยาได้กำหนด ซึ่งต่อไปจะค่อย ๆ ปรับลดจุดให้บริการติดตั้งถุงขยะจนเหลือศูนย์ในที่สุด
            ด้าน น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ กล่าวด้วยว่าโครงการชายหาดเมืองพัทยาปลอดถังขยะถือเป็นกิจกรรมที่เข้าตาที่สุดหลังจากได้ร่วมงานกับทางเมืองพัทยามา ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างจิตสำนึกให้คนจะเป็นเรื่องยาก แต่หากทำได้แล้วก็จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้จะได้สนับสนุนถุงขยะกินได้ ซึ่งผลิตจากพืช 100% ไม่มีส่วนผสมของพลาสติก สามารถย่อยสลายได้เองในระยะเวลา 3-6 เดือน ให้กับทางสำนักสิ่งแวดล้อมนำไปใช้เป็นแม่แบบในการรณรงค์ รวมถึงการตระหนักในเรื่องการลดปริมาณขยะด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกตามความเหมาะสมต่อไปด้วย

Advertisement