ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เดินหน้าฉีด วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2020 ให้กับ 7 กลุ่มเสี่ยง รับมือก่อนเกิดการระบาด

           (4 มิถุนายน 2563) ที่ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์สัมพันธ์ นางณอัญญา จันทรากาศ เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่เมืองพัทยา ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2020 จำนวนวน 3 สายพันธ์ุ แก่ 7 กลุ่มเสี่ยง 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนแหลมราชเวช, ชุมชนโพธิ์สัมพันธ์, ชุมชนหัวทุ่ง, ชุมชนร้อยหลัง และชุมชนหนองตะแบก
            สำหรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2020 ในวันนี้ทางฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้จัดลงพื้นที่เพื่อให้บริการแก่ 7 กลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ 2020 ที่จะกลับมาแพร่ระบาดในช่วงหน้าฝนนี้ ซึ่งพบว่า 7 กลุ่มเสี่ยงที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่ทางฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคให้ความสำคัญ เนื่องจากว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงประกอบไป 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 4. บุคคลที่เป็นโรคอ้วน น้ำหนัก 100 กิโลกรัม 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 7. ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง อาทิ ปอดอุดกั้น หอบ หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน ซึ่งในช่วงนี้ถือว่าเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้ว ดังนั้นในส่วนของการดำเนินการเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยง ทั้ง 7 กลุ่ม ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ในพื้นที่เมืองพัทยา ต้องเร่งดำเนินการในป้องกัน เพราะโรคไข้หวัดใหญ่หากเป็นแล้วสามารถทำให้เสียชีวิตได้ เนื่องจากไข้หวัดใหญ่นั้นแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และอันตรายมากกว่าที่ใครหลาย ๆ คนคาดคิด
            จากสถิติทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ถึงปีละ 250,000 – 500,000 คน โดยประเทศไทยนั้นมีผู้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ประมาณ 1,000 – 2,000 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มีอยู่ในช่วงวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ แม้เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรง แต่ก็สามารถติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และแพร่กระจายเชื้อให้แก่ผู้อื่นได้ สำหรับบรรยากาศในการฉีดวัคซีนในวันนี้พบมีในส่วนของกลุ่มเสี่ยง 5 ชุมชนเมืองพัทยา มาร่วมรับการฉีดวัคซีนในวันนี้อย่างต่อเนื่อง

Advertisement