ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นำข้าราชการในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพร “พระราชินี” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

           เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 3 มิถุนายน 2563
            ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2521 โดยวันที่ 1 พ.ค.2562 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี และเมื่อวันที่ 4 พ.ค.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ดังนั้น จึงถือว่าวันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1

Advertisement