สำนักสิ่งแวดล้อมรับนโยบายนายกเมืองพัทยา เตรียมเนรมิตชายหาดเมืองพัทยาปลอดถังขยะ

           นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เปิดเผยว่าด้วยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มีแนวคิดดำเนินการย้ายถังขยะบริเวณริมชายหาดเมืองพัทยาออกทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์และจิตสำนึกการลดปริมาณขยะในเมืองท่องเที่ยว
          โดยกำหนดให้ตลอดฟุตปาธทางเดินเท้าสาธารณะริมชายทะเลเมืองพัทยาจะไม่มีการตั้งถังขยะแม้แต่ใบเดียว ซึ่งจะปรับลดและเคลื่อนย้ายมายังอีกฝั่งถนน แต่ยังได้จัดให้มีโครงเหล็กยึดต้นไม้เพื่อแขวนถุงขยะบริการผู้ที่มาทำกิจกรรมริมทะเล นอกจากนี้ในส่วนของผู้ประกอบการร่มเตียงเองก็ต้องมีการจัดที่ถังขยะสำหรับผู้มาใช้บริการภายในล็อกของตนเองด้วยเช่นกัน
             ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้มาทำกิจกรรมริมทะเล และกำหนดจุดบริเวณติดตั้งโครงเหล็กแขวนถุงขยะเพื่อความเพียงพอและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเร็วๆ นี้ อึกทั้งจะได้ประสานองค์กรการกุศลด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนขับเคลื่อนในการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกต่อไปด้วย

Advertisement