55 กิจกรรม กองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา เริ่มเดินเครื่องแล้ว หลังภาครัฐปลอดล็อคระยะ 3 ด้านรองนายกชี้ประชาชนควรให้ความสำคัญการกำลังกาย เพื่อห่างไกลโควิด-19

             (2 มิถุนายน 2563) หลังจากที่ทางภาครัฐ โดย ศบค.ได้ประกาศปลดล็อค ผ่อนปรน ในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ ระยะที่ 3 รวมถึงกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ สนามกีฬา ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อมในประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล ส่งผลให้กิจกรรมในการดูแลสุขภาพต่าง ๆ สามารถดำเนินการต่อไปได้ ตามมาตรการของภาครัฐ
           นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า จากมาตรการผ่อนปรนของภาครัฐระยะที่ 3 ส่งผลให้ กิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพทั้ง 55 กิจกรรม สามารถดำเนินการต่อไปได้ทุกกิจกรรม อาทิ แอโรบิค โยคะ แบดมินตัน ฟุตบอล ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาสนับสนุน ซึ่งถึงแม้ว่าบางกิจกรรมจะไม่ได้มีการประกาศชัดเจนในกิจกรรมที่ผ่อนปรน แต่จากการดูลักษณะของกิจรรมที่ผ่อนปรน พบว่ากิจกรรมที่กองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพสนับสนุนเข้าข่ายสามารถดำเนินการสนับสนุนได้ทุกกิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้
              ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกันในการต่อสู้โรคโควิด-19 อย่างแข็งแรงต่อไป นอกจากนี้ในส่วนของประชาชนที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ สามารถรวมกลุ่มมาและเขียนโครงการนำเสนอต่อคระกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาในการสนับสนุนตามลำดับ

Advertisement