กศน.ตำบลบ่อวินร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเนินกระบกจัดอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

            เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเนินกระบก หมู่ 5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางสัมฤทธิ์ ทองวิเชียร ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน ได้จัดการอบรมการผลิตกุนเชียง โดยมี น.ส.ทิชากร กอมเนตร ครูประจำศูนย์การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยประจำ ต.บ่อวิน ได้นำนักศึกษา กศน. กว่า 20 คน มาเข้าร่วมฝึกอมรมในครั้งนี้
            นางสัมฤทธิ์ ทองวิเชียร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเนินกระบก กล่าวว่า “กุนเชียง” เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้ทางจังหวัดชลบุรี และปัจจุบันมีความนิยมในการบริโภคเนื้อสัตว์กันมากขึ้น การแปรรูปอาหารจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้อาหารสามารถอยู่ได้นานขึ้น และไม่บูดเน่า ช่วยยืดอายุของอาหาร โดยการแปรรูปอาหารมีอยู่หลากหลายวิธี ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าแปรรูปได้เป็นอย่างมาก จึงจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ขึ้น

              ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนที่ออกกลางคัน หรือจบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้ศึกษาต่อ ให้มีความรู้ในด้านการแปรรูปอาหารเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

Advertisement