เมืองพัทยาเร่งปรับแบบโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน ถนนสว่างฟ้า เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน แต่ยังคงประสิทธิภาพของการระบายน้ำ

           นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงการดำเนินการโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน ถนนสว่างฟ้า ว่าจากเดิมแผนการก่อสร้างที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน ถนนสว่างฟ้า ซึ่งระหว่างการก่อสร้างบริเวณแยกพิซซ่าฮัทพบปัญหาอุปสรรคท่อระบายน้ำเสียเดิมที่มีการวางไว้กว่า 10 ปี และที่ผ่านมาเมืองพัทยาไม่มีแบบการก่อสร้างเดิมอยู่ ส่งผลให้การก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน ถนนสว่างฟ้า ไม่สามารถก่อสร้างต่อไปได้ ทำให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่สัญจรไปมา
            โดยขณะนี้เมืองพัทยาได้มีการปรับแบบการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ดังกล่าวใหม่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างรวดเร็วขึ้น ลดผลกระทบต่อประชาชน แต่ยังคงวัตถุประสงค์และประสิทธิภาพของการระบายน้ำดังเดิม จากเดิมที่มีแผนการก่อสร้างบ่อพักน้ำขนาด 3.50 x 6.70 เมตร พร้อมบล็อกน้ำฝน ขนาด 2 x 2 เมตร และท่อน้ำเสียที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 2 ข้างถนน แต่ด้วยปัญหาที่พบระหว่างก่อสร้างบริเวณแยกพิซซ่าฮัท ที่ผู้รับเหมาขุดใต้ผิวถนนเจอท่อแรงดันขนาดใหญ่ และท่อระบายน้ำขนาด 2 x 2 เมตร ทำให้การก่อสร้างต้องชะงักไปและเกิดความล่าช้า นอกจากนี้ยังพบปัญหาอุปสรรค ของการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณตลาดเก่านาเกลือไปยังลานอเนกประสงค์ลานโพธิ์ ก็เนื่องจากพบท่อ HDPE ขนาด 1 เมตรกว่า ทำให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้า จะต้องมีการปรับแบบการก่อสร้างใหม่บริเวณจุดนี้อีก 1 จุดเพิ่ม ทำให้เมืองพัทยาต้องต่อสัญญาการก่อสร้างที่เดิมจะสิ้นสุดในช่วงเดือนมิถุนายนนี้
            รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า ทั้งนี้ต้องขออภัยประชาชนชาวนาเกลือทุกคนที่ได้รับผลกระทบจาการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน ถนนสว่างฟ้า ที่ไม่ได้รับความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตและการสัญจรไปมา แต่ด้วยการก่อสร้างนั้นพบปัญหาอุปสรรคอยู่ตลอดเวลา ซึ่งที่ผ่านมาเมืองพัทยาไม่ได้นิ่งนอนใจต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ขณะนี้ได้ระดมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเร่งปรับแบบการก่อสร้างให้เป็นการเร่งด่วน เพื่อให้โครงดังกล่าวสามารถเดินหน้าต่อไปได้และให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อประชาชนในพื้นที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติต่อไป
               อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการระบบระบายน้ำและน้ำเสียซอยวัดสว่างฟ้าฯ และถนนสายพัทยานาเกลือ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาว เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนปี 2562 จากรัฐบาลจำนวน 110 ล้านบาท แต่ผู้รับเหมาประมูลไปในงบประมาณ 101 ล้านบาท โดยตามแผนจะดำเนินงานในช่วงเดือนพฤษภาคมปี 2561-มีนาคม 2562 ในช่วงระยะเวลารวม 9 เดือน โดยทำการวางระบบท่อขนาดใหญ่แบบบล็อกคัลเวิร์ส ขนาด 2.10 x 2.10 แบบคู่ขนาน จากปากทางสุขุมวิทไปถึงแยกนำชัย ในระยะทาง 780 เมตร ซึ่งจะเริ่มทำในเดือน ต.ค.เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ ประมาณ 4 เดือน เพื่อไปต่อเชื่อมกับโครงการวางท่อระบายน้ำแบบบล็อคคัลเวิร์สขนาด 1.5 x 1.5 เมตร แบบคู่ขนาน เพื่อรับน้ำไปลงคลองปึกพลับ ระยะทาง 350 เมตร และอีกเส้นคือการวางท่อระบายน้ำแบบบล็อกคัลเวิร์สขนาด 2.10 x 2.10 เมตร แบบคู่ขนาน จากแยกนำชัยไปลงตลาดเก่านาเกลือ ซอยคานเรือ และปากคลองนาเกลือ ระยะทาง 250 เมตร ซึ่งหากแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างถาวรในอนาคต