มูลนิธิซิสเตอร์ ยืนยันยังคงช่วยเหลือ กลุ่ม LGBT อย่างต่อเนื่อง กับโครงการ EMERGENCY อย่างน้อย 6 เดือน ตรวจสุขภาพฟรี รับค่าเดินทาง ถุงยังชีพ ชี้ได้รับเงิบสนับสนุนจากหน่วยงานต่างประเทศ พร้อมยืนหยัดคู่กลุ่มความหลากหลายทางเพศให้ผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้

              (28 พฤษภาคม 2563) ที่มูลนิซิสเตอร์พัทยา พบว่าบรรยากาศคึกคักอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่กลุ่ม LGBT ต่างเดินทางมาตรวจสุขภาพ พร้อมรับถุงยังชีพกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการ EMERGENCY ที่ทางมูลนิธิซิสเตอร์จัดทำขึ้นมาเพื่อทำการช่วยเหลือกลุ่มความหลากหลายทางเพศในพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี หลังจากที่ถูกวิกฤตโควิด-19 เล่นงาน
             คุณฐิติญานันท์ หนักป้อ ผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์พัทยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้โรงละครต่างๆ สถานบันเทิง ที่กลุ่มความหลากหลายทางเพศทำงานอยู่นั้นต้องปิดตัวลงไป ส่งผลให้สาวประเภทสองหลายคนตกงานไม่มีงานทำ รวมถึงกลุ่มความหลากหลายทางเพศก็เช่นเดียวกัน ต่างได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าวเป็นวงกว้าง ซึ่งในเรื่องของการดูแลในส่วนของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นก็พบว่าไม่มีองค์กรไหนที่เข้ามาดูแล จะมีก็เพียงมูลนิธิซิสเจตอร์เท่านั้นที่เป็นหน่วยงานองค์กรหลักที่เข้ามาดูแล และเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งปัจจุบันทางมูลนิธิซิสเตอร์ได้เดินหน้าขอรับการสนับสนุนทุนในการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ จาก UNDP หรือองค์การสหประชาชาติ รวมถึงเครือข่ายคนข้ามเพศในประเทศไทย ที่สนับสนุนงบประมาณลงมาให้ความช่วยเหลือ และดูแลกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งที่ผ่านมานั้นก็พบว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นเป็นกลุ่มเสี่ยง จำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งในการตรวจสุขภาพแต่ละครั้งก็พบว่าต้องมีค่าใช้จ่ายตั้งค่าการเดินทางออกมาจากบ้าน
                ดังนั้นทางมูลนิธิซิสเตอร์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ถือโอกาศในช่วงนี้ทำการช่วยเหลือ กลุ่ม LGBT ด้วยการตรวจสุขภาพฟรี แจกถุงยังชีพ และมีค่าเดินทางให้กับทุกท่านที่เข้ามารับบริการ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีสาวประเภทสองจำนวนทั้งสิ้น 3,700 คน ซึ่งมีสาวประเภทสองอีกจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาความยากลำบาก โดยกลุ่ม LGBT สามารถเข้ามาใช้บริการได้ทุกวันตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-035367 และ 058-6993233

Advertisement