นายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนเปิดชายหาด 1 มิ.ย.นี้ ชี้..จัดพื้นที่ชายหาดแบบ New Normal เว้นระยะห่างเตียงผ้าใบ 1-2 เมตร ป้องกันโควิด-19

               หลังจากที่เมืองพัทยาได้บูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วน ในการดำเนินมาตรการปิดกั้นเขตห้ามใช้พื้นที่บนชายหาดและพื้นที่สาธารณะ รวม 9 จุด ซึ่งประกอบด้วย หาดพัทยา หาดจอมเทียน หาดพระตำหนัก หาดโคซี่ หาดวงศ์อมาตย์ หาดกระทิงราย สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ และลานท่าเรือบาลีฮาย เพื่อเฝ้าระวังประชาชนและนักท่องเที่ยวมานั่งรวมกลุ่มกันซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ และให้เป็นไปตามคำสั่งผ่อนผันตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ได้มีการผ่อนปรนพื้นที่ดังกล่าว ให้ประชาชนสามารถออกกำลังกายได้เฉพาะบนทางเท้า แต่ไม่อนุญาตให้ลงไปใช้พื้นที่ชายหาด รวมทั้งการเล่นกีฬากลางแจ้ง ที่เข้าข่ายลักษณะของการมั่วสุม และห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานโดย เฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา และกำหนดสิ้นสุดการปิดกั้นชายหาดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
              ล่าสุดวันนี้ (30 พ.ค.63) ที่ กองอำนวยการปิดกั้นพื้นที่ชายหาด บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมชายหาดก่อนจะมีเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน และเล่นน้ำ อาบแดด รวมถึงมาใช้บริการร่มเตียงได้ ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing
                 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยมีลมพายุลมแรงในพื้นที่เมืองพัทยา ส่งผลทำให้ทุ่นเขตว่ายน้ำได้รับความเสียหายหลายจุด จึงเร่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้ดังเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ก่อนจะมีการเปิดชายหาดในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ เพื่อมาพักผ่อนบริเวณชายหาด อีกทั้งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ยังเป็นการสำรวจพื้นที่ในการจัดพื้นที่ชายหาดแบบ New Normal เตรียมการจัดพื้นที่กางเตียงผ้าใบแบบเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยปรับเปลี่ยนให้ผู้ประกอบการกางร่มเตียงเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ในพื้นที่ 9×7 เมตร สามารถกางเตียงผ้าใบได้ 15-16 ตัว ซึ่งจากเดิมจะสามารถกางเตียงผ้าใบได้ 1 ล็อคต่อ 30 เตียง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งผู้ประกอบการต่างก็ยินดีให้ความร่วมมือ ด้วยผู้ประกอบการเข้าใจถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อไม่ให้การ์ดตก และผู้ประกอบการสามารถประกอบการได้ทำให้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว และยังเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับเมืองพัทยาอีกด้วย แม้จะมีการจัดมาตรการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ทั้งนี้ในการกางเตียงผ้าใบจะใช้พื้นที่เพียง 40 % เท่านั้น ส่วนพื้นที่ที่เหลืออีก 60% จะเป็นพื้นที่โล่งเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถนำเสื่อมาปูนักพักผ่อนได้ด้วยเช่นกัน
              นายกเมืองพัทยา กล่าวต่ออีกว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ยังได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ในการกำหนดแนวทางปรับพื้นที่บริเวณชายหาดในการปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกซ่อมแซมต้นไม้ โดยเฉพาะต้นมะพร้าว บริเวณพื้นที่ชายหาด เพื่อสร้างความร่มรื่นสวยงาม อีกทั้งยังเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชายหาดพัทยาและชายหาดอื่น ๆ รวมทั้งการปรับปรุงสวนสาธารณะให้มีพื้นที่สีเขียว สะดวกต่อการที่จะประชาชนและนักท่องเที่ยวมาใช้ประโยชน์ ภายใต้การจัดระเบียบที่เคร่งครัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินในเรื่องของรูปแบบ แนวทางการดำเนินการ หากได้รูปแบบแล้วก็จะมีการดูในเรื่องของขนาดของงาน ซึ่งหลังจากนี้เมืองพัทยาและกรมเจ้าท่าจะต้องลงพื้นที่สำรวจอีกครั้งในเรื่องแนวพื้นที่ในการดำเนินการต่อไป

Advertisement