ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมอำเภอสัตหีบ จัดทำตู้ปันสุข โต๊ะปันน้ำใจ แบ่งปันความสุขให้ประชาชน

            (29 พ.ค.63) ที่หน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยคุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกันนำสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม และน้ำดื่ม ใส่ตู้ปันสุข โต๊ะปันน้ำใจ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับอำเภอสัตหีบ โดยมีนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยนางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ คณะนายทหาร ข้าราชการตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในการแบ่งปันความสุขให้ประชาชนในวันนี้
             พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า การนำสิ่งของ ใส่ตู้ปันสุข โต๊ะปันน้ำใจ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับอำเภอสัตหีบนั้น เพื่อร่วมแบ่งปันสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่อยู่ในพื้นที่รอบๆ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนต้องเดือดร้อน ลำบาก และเพิ่มระยะห่างทางสังคม อีกทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้ประชาชนบางกลุ่มมีรายได้ลดลง นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการ และประชาชน ที่มีกำลัง และต้องการที่จะแบ่งปัน สามารถนำสินค้าเข้าไปใส่ไว้ในตู้ปันสุข โต๊ะปันน้ำใจ เพื่อร่วมกันแบ่งปันได้ด้วย
             ทหารเรือทัพเรือภาคที่ 1 และทางอำเภอสัตหีบ เห็นถึงความสำคัญของการแบ่งปัน และต้องการช่วยเหลือสังคม จึงได้เปิดตู้ปันสุข โต๊ะปันน้ำใจ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริโภคสินค้าให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย และแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ แต่ตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชน โดยขอให้หยิบแต่พอดี เพื่อให้คนข้างหลังได้มีโอกาสได้รับ

Advertisement