นายกเมืองพัทยา เผย 1 มิ.ย.นี้ เปิดชายหาดรับนักท่องเที่ยว พร้อมจัดมาตรการตาม ศบค. เว้นระยะห่างเตียง 1-2 เมตร ป้องกันการแพร่โควิด-19

             นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป พื้นที่ชายหาดเมืองพัทยานั้นจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนได้ ทั้งการเล่นน้ำ อาบแดด รวมถึงมาใช้บริการร่มเตียงได้ โดยได้มีการกำหนดรูปแบบมาตรการในการให้บริการร่มเตียงให้เป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing
              ทั้งนี้เมืองพัทยาได้มีการจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียน ในรูปแบบใหม่ตาม ที่ ศบค.ได้กำหนด จากเดิมกำหนดให้ใช้พื้นที่กางร่มเตียงผ้าใบตามอัตราส่วน 1 ล็อค ต่อ 1 ราย ในพื้นที่ 9×7 เมตร และห้ามปรุงอาหารในพื้นที่ พร้อมทั้งกำหนดให้หยุดประกอบกิจการทุกวันพุธ โดยปรับเปลี่ยนให้ผู้ประกอบการกางร่มเตียงเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ในพื้นที่ 9×7 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงเปลี่ยนแปลงวันหยุด จากเดิมหยุดทุกวันพุธ รวมเป็น 4 วันต่อเดือน เปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นหยุดต่อเนื่อง 3 วัน คือ วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี กลางเดือน หากสัปดาห์นั้นตรงกับวันหยุดราชการ จะเปลี่ยนแปลงเลื่อนไปสัปดาห์อื่นแทน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาปรับปรุงชายหาด และทำความสะอาด ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่สำรวจและออกแบบการจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดพัทยาและหาดจอมเทียนให้มีความเหมาะสมตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณารูปแบบใหม่ต่อไป
             นายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า ในส่วนของอัตราค่าบริการเตียงผ้าใบนั้นยังคงคิดในราคาเดิม คือ เตียงพับพลาสติก แบบนอน ค่าบริการ 100 บาท ส่วนเตียงผ้าใบ ค่าบริการไม่เกิน 50 บาท ทั้งนี้ยังคงใช้ระเบียบร่มเตียงเดิมที่เมืองพัทยาได้กำหนดให้กับผู้ประกอบการร่มเตียงที่ยึดถือปฏิบัติกันมา

Advertisement