กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางละมุง ลงพื้นที่ชุมชนบ้านโรงโป๊ะ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน หลังพบเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

             (28 พฤษภาคม 2563) ที่โดมวิสุทธาจาร์ย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางละมุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลบางละมุง ลงพื้นที่ ม.3 ชุมชนบ้านโรงโป๊ะ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ซึ่งโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดขึ้น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัดในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
            โดยพบว่าประชาชนต่างนำสุนัข และแมวที่เลี้ยงไว้ มาทำการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้การป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในทุกพื้นที่ไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ารายต่อไป และเร่งรัดให้ประชาชนนำสุนัขและแมวไปรับการฉีดป้องกันโรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรสุนัขและแมว
             อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวทางเทศบาลตำบลบางละมุง จะดำเนินการลงพื้นที่ไปยังชุมชนต่างๆ อย่างครอบคลุม จนครบ 7 ชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการอย่างสะดวก โดยบรรยากาศในวันนี้พบว่ามีประชาชนต่างนำสุนัขและแมวมารับบริการอย่างต่อเนื่อง

Advertisement