ผู้บริหาร Night Wish Group ร่วมแบ่งปันสังคม มอบอาหารแห้งให้กับ ทต.โป่ง สำหรับเติมใส่ “ตู้ปันน้ำใจ”

            เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่เทศบาลตำบลโป่ง คุณไบรอั้น ฟลาวเวอร์ส ผู้บริหาร Night Wish Group พร้อมทีมงาน ได้นำอาหารแห้ง ข้าวกล่อง และน้ำดื่ม มามอบให้กับเทศบาลตำบลโป่ง โดยมีนายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง พร้อมด้วยนายอนุชา เพียรใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง เป็นผู้รับมอบสิ่งของทั้งหมดนี้
            คุณไบรอั้น ฟลาวเวอร์ส ผู้บริหาร Night Wish Group เปิดเผยว่า การที่ได้นำอาหารแห้ง ข้าวกล่อง และน้ำดื่ม มามอบให้กับเทศบาลตำบลโป่งในครั้งนี้เพื่อให้ทางเทศบาลได้นำอาหาร และสิ่งของมาใส่ไว้ใน “ตู้ปันน้ำใจ” ที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ได้เข้ามาหยิบไปประทังชีวิตในช่วงวิกฤตนี้ได้
          ด้านนายอนุชา เพียรใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง ได้กล่าวขอบคุณทางผู้บริหาร Night Wish Group ที่ได้นำอาหารแห้ง ข้าวกล่อง และน้ำดื่ม มามอบให้กับทางเทศบาลตำบลโป่งในวันนี้ เพื่อนำไปใส่ไว้ใน “ตู้ปันน้ำใจ” ให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เทศบาลตำบลโป่งเข้ามารับสิ่งของไปอุปโภคบริโภค
              นอกจากนี้ ผู้บริหาร Night Wish Group จะนำข้าวกล่องที่ปรุงสำเร็จแล้ว จำนวน 200 กล่อง มามอบให้กับเทศบาลตำบลโป่งทุกวันทำการ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

Advertisement