นายกเมืองพัทยาเผย เดือน มิ.ย.นี้ พร้อมเปิดเกาะล้านรับนักท่องเที่ยว เพื่อผ่อนปรนแหล่งท่องเที่ยว ชี้..อยู่ระหว่างการหารือของคณะกรรมการชุมชน ก่อนส่งให้ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีพิจารณา

             หลังจากที่ชาวเกาะล้าน พื้นที่ ม.7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปิดเกาะล้านไปตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและยินดีที่จะแบกรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เพื่อให้วิกฤตการณ์ในครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี ซึ่งในระยะแรกเป็นการปิดเกาะโดยไม่ให้คนนอกเกาะและคนเกาะล้านเข้าออกพื้นที่อย่างเด็ดขาด และเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมาทางกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้านได้มีมาตรการผ่อนปรนให้ชาวเกาะล้านสามารถเดินทางเข้าออกได้แต่ยังคงไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนยังพื้นที่เกาะล้าน
           ล่าสุดวันนี้ (28 พ.ค.63) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับการเปิดเกาะล้านให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวและพักผ่อนนั้น ขณะนี้ได้รับการประสานงานมาจากคณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้าน ในเรื่องของการมีมาตรการผ่อนปรนเปิดเกาะล้านในระยะที่ 3 หลังจากที่ได้มีการปิดเกาะมานานถึง 2 เดือน เพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะล้านได้ดังเดิม พร้อมได้มีการกำหนดมาตรการตามที่ภาครัฐได้กำหนด

            โดยทางคณะกรรมการได้มีการเสนอมาตรการมายังเมืองพัทยาเพื่อหารือก่อนจะนำไปเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี พิจารณาเห็นชอบให้มีการผ่อนคลายสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะล้านเหมือนกับการผ่อนปรนสถานที่ท่องเที่ยวบนฝั่งเมืองพัทยา ซึ่งในขณะนี้ได้มีการจัดระเบียบบนเกาะล้าน รวมถึงการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ บนเกาะล้านนั้นได้มีการดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนการพัฒนาเกาะล้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กันไป คาดว่าพร้อมจะเปิดเกาะล้านในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ขณะนี้เมืองพัทยารอการพิจารณาความเห็นชอบร่วมกันของชาวเกาะล้านและผู้ประกอบการว่าพร้อมจะให้เปิดเกาะล้านได้เมื่อไหร่ เพื่อนำเรื่องเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานต่อไป

Advertisement