รองนายกเมืองพัทยา ชี้..โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรมน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนักคืบหน้าไปแล้ว 95 % คาดแล้วเสร็จ มิ.ย.63

             หลังจากที่เมืองพัทยาได้มีการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนัก ในการก่อสร้างวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด1 เมตร ยาว 5,716 เมตร พร้อมบ่อพัก 461 บ่อ การก่อสร้างวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 80 เมตร ยาว 5,730 เมตร พร้อมบ่อพัก 562 บ่อ งานก่อสร้างวางท่อ HDPE ขนาด 1,000 มิลลิเมตร ยาว 427 เมตร พร้อมบ่อพัก 12 บ่อ งานก่อสร้างวางท่อ HDPE ขนาด 800 มิลลิเมตร ยาว 120 เมตร พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ งานก่อสร้างรวบรวมน้ำ จำนวน 4 บ่อ และงานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 45,500 ตารางกิโลเมตร งบประมาณ 93,000,000 บาท เริ่มกำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ถึง 13 มกราคม 2563 รวมระยะเวลา 570 วัน
            ทั้งนี้การดำเนินการก่อสร้างที่ผ่านมาประสบปัญหา พบผู้ประกอบการได้มีการปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำทางสาธารณะ จำนวนกว่า 10 ราย ซึ่งเมืองพัทยาได้ทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของอาคารภายในซอยเกษตรสิน 9 ที่มีการปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำทางสาธารณะ ให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากทางสาธารณะ เพื่อจะดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียพื้นที่เขาพระตำหนัก ไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แล้วนั้น
              ล่าสุด นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวว่า การดำเนินการก่อสร้างขณะนี้นั้นใกล้จะแล้วเสร็จ 100 % จะพบการล่าช้าภายในซอยเกษตรสิน 9 ที่มีการก่อสร้างอาคารรุกล้ำที่สาธารณะ และได้มีการให้ผู้ประกอบการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออก ซึ่งในขณะนี้ผู้รับจ้างได้มีการวางท่อระบายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการคืนพื้นที่ผิวถนนภายในซอยเกษตรสิน 9 รวมถึงการคืนพื้นที่ผิวถนนที่เหลือที่ผู้รับจ้างต้องคืนผิวถนนกลับคืนมาประมาณ 3,000 ตารางเมตร เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่เมืองพัทยาได้กำหนดไว้

             ทั้งนี้คาดว่าการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียพื้นที่เขาพระตำหนัก จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างภายในซอยเกษตรสิน 9 ช่วงโรงแรมโคซี่บีชที่จะสามารถสัญจรไปมาเพียงครึ่งช่องการจราจรเท่านั้น ส่วนพื้นที่โดยรอบการก่อสร้างนั้นผู้รับจ้างได้คืนผิวจราจรหมดแล้ว และประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ

Advertisement