เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนเยียวยารอบสอง วันแรก เปิดโอกาสให้ผู้ตกหล่นรอบแรกมาลงทะเบียน หวังช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

               ภายหลังจากที่เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาครอบครัวละ 1,000 บาท ในระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือฯ จำนวนทั้งสิ้น 9,328 ราย ทั้งนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ ตามระเบียบกฎหมาย คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ จำนวน 9,285 ครัวเรือน ส่วนผู้ไม่ผ่านการพิจารณาทั้งหมด 43 ราย
            ล่าสุด วันนี้ (25 พ.ค.63) ที่ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้เปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตเมืองพัทยา เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น. ซึ่งในวันแรกพบว่ามีผู้มาลงทะเบียนค่อนข้างบางตา จนถึงเวลาปิดโต๊ะลงทะเบียน มีผู้มาใช้สิทธิ์เกือบ 100 คน ทั้งนี้ผู้ที่จะไปลงทะเบียนเพิ่มเติมให้นำเอกสารทั้งตัวจริง พร้อมสำเนาเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และสมุดบัญชีธนาคาร ไปด้วย เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร
              สำหรับในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนในรอบแรก ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาคมศกนี้ ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนรอบสองคาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือภายในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

Advertisement