ผอ.กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ แจง..ประชาชนเขตเทศบาลเมืองหนองปรือลงทะเบียนโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ปัจจุบันพบเหลือ 130 ราย รอเคลียร์เงิน หลังพบการพิจารณาล่าช้า ติดขัดปัญหาเรื่องของเอกสาร

            (25 พฤษภาคม 2563) จากสถานการณ์โควิด-19 ที่พบว่าทุกประเทศทั่วโลกตอนนี้ได้รับผลกระทบไปตาม ๆ กัน โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลไทยได้ประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 และจังหวัดชลบุรีได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น การปิดห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สถานบันเทิง การระงับการให้บริการร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ รวมทั้งการปิดชายหาด ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนในหลากหลายอาชีพ ส่งผลให้การดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ขาดรายได้ในครัวเรือน
            ดังนั้นทางเทศบาลเมืองหนองปรือจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นสำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
           นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางเทศบาลได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากผลกระทบฯ ตั้งแต่วันที่ 21-24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 11,067 ครัวเรือน ซึ่งทางคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ประกาศผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 10,883 ครัวเรือน แยกเป็นงบประมาณจากเทศบาลเมืองหนองปรือ 5,442 ครัวเรือน ๆ ละ 1,000 บาท คิดเป็นเงิน 5,442,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีทั้งหมด และงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 5,441 ครัวเรือน ๆ ละ 1,000 บาท คิดเป็นเงิน 5,441,000 บาท โอนเข้าบัญชีกรุงไทย 3,474 ครัวเรือน รับเงินสด 1,967 ครัวเรือน

             โดยทั้งหมดได้มีการโอนเงินและจ่ายเงินให้ประชาชนที่เดือดร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันพบว่าเหลือเพียง 130 ราย ที่ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี แยกเป็นโอนเข้าบัญชีกรุงไทย 43 ครัวเรือน รับเงินสด 87 ครัวเรือน โดยทั้ง 130 ครัวเรือนนี้จะเริ่มทยอยได้รับเงิน เพราะว่าติดปัญหาในเรื่องของการพิจารณาหลักฐานเอกสารที่มีไม่ครบ ทำให้ทางคณะกรรมการพิจารณาล่าช้า แต่จะได้ครบทั้ง 130 ครัวเรือนแน่นอน รวมแล้วทางเทศบาลเมืองหนองปรือและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ทำการช่วยเหลือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ 11,013 ครัวเรือน หรือ 22 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนประชากรทั้งหมด คิดเป็นจำนวนเงิน 11,013,000 บาท

            ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นจำนวนเงินไม่มาก ที่จะสามารถประทังชีวิตผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ไปตลอดวิกฤตนี้ แต่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือจากภาครัฐในเบื้องต้น ที่ทางภาครัฐยินดีให้และพร้อมทำการช่วยเหลือ ส่วนในรายที่มีปัญหาสามารถสอบถามรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038-933119 ในวัน และเวลาราชการ

Advertisement