คณะกรรมการสโมสรไลออนส์พัทยา ร่วมกับสโมสรไลออนส์พัทยา-หนองปรือ ร่วมตรวจรับมอบรถตู้ฉุกเฉิน มูลค่า 2.1 ล้านบาท เตรียมส่งมอบโรงพยาบาลวัดญาณฯ 26 พฤษภาคมนี้

             (23 พฤษภาคม 2563) ที่โรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ไลออนส์อำนวย หอบูรพา นายกสโมสรไลออนส์พัทยา พร้อมด้วยไลออนส์เกล้านภา แสวงผล นายกสโมสรไลออนส์พัทยา-หนองปรือ ไลออนส์นริส เพชรรัตน์ อดีตผู้ว่าการไลออนส์ภาค 310 ซี นำสมาชิกและคณะกรรมการสโมสรไลออนส์พัทยา และสโมสรไลออนส์ พัทยา-หนองปรือ ร่วมกันตรวจรถพยาบาลกู้ชีพ ที่ทางสโมสรไลออนส์หนองปรือ และสโมสรไลออนส์พัทยา-หนองปรือ ร่วมกันบริจาคให้กับโรงพยาบาลวัดญาณ หลังจากที่ทางสโมสร ได้รับการประสานขอรับบริจาคจากโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม เนื่องจากในปัจจุบันทางโรงพยาบาลประสบปัญหาในการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ทำให้เกิดการเสียโอกาสการรอดชีวิตในผู้ป่วยบางราย ดังนั้นทางสโมสรไลออนส์พัทยาและสโมสรไลออนส์พัทยาหนองปรือ จึงได้ร่วมกันจัดหาทุนในการดำเนินการจัดซื้อ รถตู้ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน มูลค่า 2,100,000 บาทขึ้น เพื่อทำการช่วยเหลือดูแลรับ-ส่งต่อผู้ปวย
             ซึ่งนอกจากทำการส่งมอบรถตู้ฉุกเฉินแล้ว ภายในรถยังประกอบไปด้วย อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตครบวงจร อาทิ เตียงนอนสำหรับผู้ปวยแบบมีล้อเข็น 1 เตียง ชุดล็อคศรีษะกับแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย พร้อมเข็มขัดตัดตัวผู้ป่วย ชุดช่วยหายใจ ชนิดบีบมือ เครื่องดูดของเหลว เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง ชุดเฝือกลม ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน กระเป๋าพยาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผล ห้ามเลือด เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ เครื่องส่องกล่องเสียง เครื่องวัดระดับน้ำตาล และเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด เป็นต้น
            โดยจากการตรวจสอบของคณะกรรมการในวันนี้พบว่าผ่านตามมาตรฐานและตามคุณสมบัติที่ได้ทำการจัดซื้อไป ซึ่งทางสโมสรไลออนส์พระตำหนักพัทยาจะได้ทำการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามในสัปดาห์หน้า

Advertisement