สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองปลาไหล เดินหน้ามอบนมผง เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด- 19 ด้วยกัน

              (22 พฤษภาคม 2563) ที่บ้านเลขที่ 90/ 48 ม. 4 นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาสังคมในช่วงวิกฤตโควิด-19
              ซึ่งในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่หลังดังกล่าว เพื่อทำการช่วยเหลือเด็กหญิงดวงกมล เจริญยิ่ง บุตรนายคมสัน เจริญยิ่ง เด็กหญิงวัย 1 เดือน 5 วัน ที่ถูกมารดาทอดทิ้งตั้งแต่แรกเกิด ทำให้ต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวของบิดา โดยพบว่าเด็กหญิงดวงกมลก็ไม่ได้รับโอกาสในการทานนมมารดาเหมือนเด็กทั่วไป ซึ่งหลังจากที่มารดาทอดทิ้งไป ทางครอบครัวของบิดาก็ไม่สามารถติดต่อกับมารดาของเด็กหญิงดวงกมลได้อีกเลย โดยหลังจากที่ได้รับเด็กหญิงดวงกมลกลับจากโรงพยาบาลแล้วทั้งครอบครัวก็ได้ช่วยกันดูแล ซึ่งปัจจุบันทางครอบครัวดังกล่าวมีสมาชิกทั้งหมด 6 คน ทำงานหาเช้ากินค่ำ
              ในวันนี้ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำการมอบนมผงและนม UHT รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวดังกล่าวเพื่อใช้ในการเลี้ยงดูและการยังชีพต่อไป ซึ่งการช่วยเหลือทั้งหมดในวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในการขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากกองทุนชลบุรีต้องรอด ซึ่งดูแลโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโดยการนำของนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลยังได้สนับสนุนถุงยังชีพอีกจำนวนหนึ่ง โดยบรรยากาศในวันนี้พบว่าครอบครัวของเด็กหญิงดวงกมลต่างปลาบปลื้มในการช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐในวันนี้เป็นอย่างมาก