77 ปีกำนันปรีชา แจกเงินสด 1 แสน ข้าวสาร 1,000 ถุง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 3,000 ซอง ให้ชาวบ้าน

            (18 พ.ค.63) กำนันปรีชา หิมานันโต อดีตกำนันตำบลสัตหีบ มอบหมายให้คนในครอบครัว นำเงินสด 1 แสนบาท ข้าวสาร 1,000 ถุงๆ ละ 5 กก. รวม 5,000 กก. และบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 3,000 ซอง ร่วมกับครัวกลางเมืองสัตหีบและวัดสัตหีบ โดยมีพระครูทัศนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ/เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ และนายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ที่ได้เปิดครัวกลางเมือง แจกจ่ายข้าวกล่อง 1,500 กล่องต่อวัน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด- 19 ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. – 22 พ.ค.63
            และในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของกำนันปรีชา หิมานันโต อดีตกำนันผู้กว้างขวางและเป็นที่รู้จักกันดีของพี่น้องชาวสัตหีบ ครอบครัวและญาติๆ จึงได้นำเงินสด 1 แสนบาท ข้าวสาร 1,000 ถุงๆ ละ 5 กก. รวม 5,000 กก. และมาม่า 3,000 ซอง มาร่วมแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวสัตหีบ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย โดยประชาชนที่มารับสิ่งของจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้ เว้นระยะห่าง ใช้เจลล้างมือจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระเบียบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด
             ด้านนายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กล่าวว่า ครัวกลางเมืองสัตหีบ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงได้จัดตั้งขึ้นโดยได้มีการประกอบอาหารกันแบบสดๆ ใหม่ๆ แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สัตหีบในแต่ละวัน เราชาวอำเภอสัตหีบจะไม่ทอดทิ้งกัน และพวกเราทุกคนจะก้าวผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันให้ได้

Advertisement