นายก อบต.เขาไม้แก้ว ชื่นชม “ตู้ปันสุข” สามารถช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษโควิด-19 ได้ (มีคลิป)

              หลังจากที่สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยปัจจุบันเริ่มลดน้อยลง แต่ประชาชนก็ยังไม่สามารถทำงานได้ และยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ ยังมีคนตกงาน ถูกนายจ้างลดเงินเดือน แต่รายจ่ายยังเท่าเดิม
             ล่าสุด เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 พ.ค.63 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์บริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ไว้ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถเข้ามาหยิบอาหารต่างๆ ได้ ซึ่งแต่ละวันจะมีผู้ใจบุญนำอาหาร และสิ่งของต่างๆ มาใส่ไว้
           ด้านนายจำเนียร กีทีปกุล นายก อบต.เขาไม้แก้ว กล่าวว่า สำหรับ “ตู้ปันสุข” ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ ทางเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี จึงได้ให้มีการจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ขึ้นเพื่อให้ผู้ใจบุญที่อยากช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถนำอาหารแห้ง หรือสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นมาใส่ไว้ใน “ตู้ปันสุข” ซึ่งผลการปฏิบัตินั้นเป็นไปในทางที่ดี ประชาชนให้ความร่วมมือกันไม่ว่าจะผู้รับ หรือผู้ให้ ทำให้เห็นว่าคนไทยรักกัน มีอะไรก็แบ่งปันซึ่งกันและกัน

(ชมคลิป)

Advertisement