วัดบุณย์กัญจนาราม จัดโรงทานทำอาหารแจกจ่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ประชาชนยังคงเดินทางมารับแจกอาหารประทังชีวิต (มีคลิป)

             (17 พ.ค.63) ที่วัดบุณย์กัญจนาราม จ.ชลบุรี โดยพระปลัดสุทัศนะ สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดบุณย์กัญจนาราม ได้จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อดำเนินการสนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆังราช สกลมหาสังฆปรินายก

           ทั้งนี้ กิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาวะวิกฤตโรคระบาดดังกล่าว ทางเจ้าอาวาสวัดบุณย์กัญจนาราม ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยทางวัดได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนร่วมกันสนับสนุนวัตถุดิบจัดทำอาหารกล่อง แจกจ่ายประชาชนวันละประมาณ 700-800 กล่อง ซึ่งแต่ละวันพบว่ามีประชาชนมารับแจกอาหารกันเป็นจำนวนมาก
            อย่างไรก็ตาม โรงทานวัดบุณย์กัญจนารามยังได้เปิดรับสิ่งของบริจาคเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น ซึ่งแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่จากเมืองพัทยามาร่วมตั้งจุดคัดกรอง ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมบุญสามารถติดต่อประสานงานโดยตรงได้ที่เจ้าอาวาสวัดบุณย์กัญจนาราม หมายเลขโทรศัพท์ 094-878 7941

(ชมคลิป)

Advertisement