นายกเมืองพัทยาเผย 1 สัปดาห์ปิดชายหาด ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอให้ประชาชนทุกคนอดทน ไม่ให้การ์ดตก เพื่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว (มีคลิป)

             หลังจากเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมเป็นต้นมา เมืองพัทยาได้มีมาตรการปิดกั้นเขตห้ามใช้พื้นที่บนชายหาดและพื้นที่สาธารณะ รวม 8 จุด ซึ่งประกอบด้วย หาดพัทยา หาดจอมเทียน หาดพระตำหนัก หาดโคซี่ หาดวงศ์อมาตย์ หาดกระทิงราย สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ และลานท่าเรือบาลีฮาย เพื่อเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ไม่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมานั่งรวมกลุ่มกันจนอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ และให้เป็นไปตามคำสั่งผ่อนผันตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ได้มีการผ่อนปรนพื้นที่ดังกล่าว ให้ประชาชนสามารถออกกำลังกายได้เฉพาะบนทางเท้า แต่ไม่อนุญาตให้ลงไปใช้พื้นที่ชายหาด ทั้งการเล่นกีฬากลางแจ้ง ที่ไม่เข้าข่ายลักษณะของการมั่วสุม และห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น
             ล่าสุดวันนี้ (18 พ.ค.63) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินมาตรการปิดกั้นเขตห้ามใช้พื้นที่บนชายหาดครบ 1 สัปดาห์ ว่า สำหรับการดำเนินมาตรการดังกล่าวได้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ 247 คน ในทุกพื้นที่ที่มีการดำเนินการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.ของทุกวัน ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมา 1 สัปดาห์ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยในช่วงระยะเวลาดำเนินการช่วงแรกก็ก็มีประชาชนบางส่วนที่ไม่ให้ความร่วมมือ แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและคำสั่งต่างๆ ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อฯ ในการไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ชายหาด แต่อนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณทางเท้าในการออกกำลังกายเท่านั้น ซึ่งหลังมีการชี้แจงก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี แม้ที่ผ่านมาช่วง 7 วัน จะมีชาวต่างชาติ 5 ราย ที่มีการฝ่าฝืนลงไปเล่นน้ำทะเลที่บริเวณหาดเอเชีย หลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างความเข้าใจและชี้แจงให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ พร้อมได้มีการติดตั้งป้ายประกาศหลายภาษา และการนำเทปไปปิดกั้น ก็ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจถึงมาตรการที่เมืองพัทยาดำเนินการมากยิ่งขึ้น และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
              อย่างไรก็ตาม จะมีในส่วนหาดกระทิงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวประมงลงไปหาหอย เก็บจั่น เก็บลอบ กลางทะเลในช่วงน้ำลง โดยเมืองพัทยาได้อนุญาตให้สามารถดำเนินการได้ โดยได้มีการรายงานไปยังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เพื่ออนุญาตให้ชาวประมงลงไปทำการประมงได้เนื่องจากเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพ การทำมาหากิน ทั้งนี้จะพบว่ามีประชาชนเข้าไปพักผ่อนบ้างบริเวณหาดกระทิงราย แต่พอได้ชี้แจงก็เข้าใจและให้ความร่วมมือเพื่อไม่ให้การ์ดตก
             นายกเมืองพัทยา กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว นอกจากจะมีการอนุญาตให้ชาวประมงแล้วยังได้มีการอนุญาตให้ประชาชนบางกลุ่มอาชีพ บางราย อย่างเช่นลูกเรือที่จะต้องเดินทางขึ้นลงจากเรือมาบนฝั่งในการดูแลบำรุงรักษาเรือหรือแพ ได้ทำหนังสือขออนุญาตมาที่เมืองพัทยา และเมืองพัทยาได้มีการอนุญาตเป็นรายการไปเท่าที่มีความจำเป็น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเรือและแพได้ ทั้งนี้ทั้ง 7 วัน สถิติพบผู้ฝ่าฝืนมีเพียงชาวต่างชาติ 5 ราย ที่ลงเล่นน้ำทะเลที่ชายหาดเอเชียเท่านั้น สำหรับประชาชนทั่วไปจะพบเพียงลงมาจากรถ 2-3 คน มานั่งคุยกันบนทางเท้า เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตักเตือนและสร้างความเข้าใจ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

(ชมคลิป)

Advertisement