นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย นำทีมเคาะประตูบ้านแจกเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ครอบครัวละ 1,000 บาท สำหรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 300 หลังคาเรือน เพื่อความเข้าถึงชาวบ้านอย่างครอบคลุม (มีคลิป)

             ตามที่ทางเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย โดยนายมานพ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย ได้สานนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการจัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนเงินเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวละ 1,000 บาท รวมทั้งสิ้นกว่า 6,000 หลังคาเรือนนั้น
           ข่าวรายงานว่า ทางเทศบาลตำบลตะเคียนได้ดำเนินการแจกจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อความเข้าถึงประชาชน พร้อมมีการตั้งโต๊ะออกหน่วยให้บริการในวันหยุดราชการไปแล้วนั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 พ.ค.63 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ประชาชนส่วนใหญ่พักผ่อนอยู่บ้าน นายมานพ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่เทศบาล นายปารเมศ ประกอบธรรม ผู้บริหาร บจก.ตะเคียนทองมหานคร พร้อมทีมงานนายกมานพ ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อมอบเงินเยียวยาวให้กับประชาชนที่ยังคงตกหล่นเนื่องด้วยติดภารกิจส่วนตัว
            การออกให้บริการประชาชนถึงประตูบ้านในครั้งนี้ เพื่อจะให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดที่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยที่ลงทะเบียนไว้แล้วได้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างครอบคลุม ซึ่งจากการสำรวจพบว่ายังมีอยู่ประมาณ 300 หลังคาเรือน จึงแจกแจงแบ่งเส้นทางการทำงาน ก่อนกระจายกำลังเจ้าหน้าที่เข้าถึงประชาชนตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ตลอดทั้งวันในวันนี้ ซึ่งจะเหลือในส่วนของผู้สูงอายุ คนชรา และผู้ป่วยติดเตียง ที่จะได้ดำเนินการในเร็วๆ นี้ด้วยเช่นกัน

(ชมคลิป)

Advertisement