ทต.ตะเคียนเตี้ย ลุยแจกเงินเยียวยา 1,000 บาท ช่วยเหลือกว่า 6,000 ครัวเรือน โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (มีคลิป)

             วันนี้ (16 พ.ค.63) เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย โดยนายมานพ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย ได้ออกหน่วยให้บริการพิเศษ โดยการจัดเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
             นายมานพ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี ได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ร่วมกันจัดสรรงบประมาณในท้องถิ่นของตนเอง ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยการสนับสนุนเงินเยียวยาช่วยเหลือครัวเรือนละ 1,000 บาท รวมกว่า 6,000 ครัวเรือน
            ในส่วนของเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยมีทั้งสิ้น 4 หมู่ ได้แก่ ม.1-ม.4 ต.ตะเคียนเตี้ย ที่ผ่านมาได้ดำเนินการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องด้วยการลงพื้นที่ไปหาประชาชนถึงบ้านเพื่อความเข้าถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือน ซึ่งหลังจากนั้นยังพบว่ายังมีประชาชนตกหล่นอยู่ส่วนหนึ่ง จึงจัดบริการในวันเสาร์-อาทิตย์ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางมาติดต่อรับเงินเยียวยา และจะลงพื้นที่ตามบ้านเรือนประชาชนอีกครั้งเพื่อให้ทั่วถึงต่อไป

(ชมคลิป)

Advertisement