ตะเคียนเตี้ยบ้านเรา สู้ภัยโควิด-19 แจกอาหารฟรีในวันเสาร์-อาทิตย์ให้ชาวบ้าน วันละกว่า 300 ชุด (มีคลิป)

            วันนี้ (16 พ.ค.63) ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ได้ทยอยนำบุตรหลานและครอบครัวเดินทางมารับแจกอาหารที่จัดเตรียมไว้ช่วยเหลือประชาชนที่ตกงาน หรือรายได้น้อยลงจากผลกระทบโควิด-19 ที่บริเวณ อบต.ตะเคียนเตี้ย อาคารเก่า
             เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย โดยนายมานพ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย และ บจก.ตะเคียนทองมหานคร โดยนายปารเมศ ประกอบธรรม ประธานกรรมการฯ ร่วมกันดำเนินการจัดหาอาหารชุดพร้อมน้ำดื่มจำนวนกว่า 300 ชุด เพื่อแจกจ่ายประชาชนและชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีและเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของชาวบ้านในช่วงวิกฤตโรคระบาด
             ทั้งนี้ได้ดำเนินการในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 11.30 น.ถึงเวลา 13.00 น. โดยแต่ละวันได้จัดเตรียมอาหารไว้แจกจ่ายกว่า 300 ชุดต่อวัน โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นพลังน้ำใจจากกลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาลทำการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ กำหนดพื้นที่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล รวมทั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้ารับแจกอาหาร ตามมาตรการป้องกันของทางภาครัฐด้วย

(ชมคลิป)

Advertisement