เทศบาลเมืองหนองปรือ แจ้งผู้ลงทะเบียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนใช้งบประมาณของทางเทศบาล พร้อมโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ชี้กรณีที่เกิดค่าธรรมเนียมทางเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

          (14 พฤษภาคม 2563) ตามที่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สืบเนื่องจากการที่ทั่วโลกประสบกับวิกฤตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 และจังหวัดชลบุรี ได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิค-19) เช่น การปิดห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สถานบันเทิง การระงับการให้บริการร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ
         เทศบาลเมืองหนองปรือ จึงได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากผลกระทบนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 – 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 10,916 ครัวเรือน คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลมืองหนองปรือ ได้ประกาศผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทั้งหมด 10,883 ครัวเรือน โดยใช้งบประมาณจากเทศบาลเมืองหนองปรือ จำนวน 5,442 ครัวเรือนๆ ละ 1,000 บาท คิดเป็นเงิน 5,442,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) และงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 5,441 ครัวเรือนๆ ละ 1,000 บาท คิดเป็นเงิน 5,441,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
           นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนในหมู่ 1 – 10, หมู่ 11 บางส่วน, หมู่ 12-14 ที่ใช้งบประมาณของทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ทางเทศบาลจะดำเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารของทุกท่าน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นี้ โดยเจ้าของบัญชีจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ เอง หากพบว่าเกิดการหักบัญชีเกิดขึ้น อาทิ ค่ารักษาสมุดบัญชี กรณีที่บัญชีนั้นๆ ไม่ได้ทำธุรกรรมมาเป็นเวลานาน, ค่าบัตรที่ครบกำหนดชำระ ส่วนค่าโอนนั้นทุกบัญชีไม่เสีย เนื่องจากทางเทศบาลได้นำเงินสดไปฝากให้ทุกท่านทุกบัญชี ครบตามจำนวน 1,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ โทร.0-3893-3100 ในวันและเวลาราชการ

Advertisement