มาแล้ว! ตู้ปันรัก ปันน้ำใจ นายอำเภอบางละมุงจัดให้เทศบาลตำบลบางละมุง ประเดิมวาง 2 จุดชุมชน (มีคลิป)

            ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมคณะ ได้มอบตู้สิ่งของ ปันรัก ปันน้ำใจ โดยมีนายลิขิต สิริมณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายนราธิป ฟักฤกษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ให้การต้อนรับและเป็นสักขีพยาน
           นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่า สำหรับตู้ปันรัก ปันน้ำใจ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการแบ่งปัน สร้างสุข แสดงน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เกิดขึ้น ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางละมุง โดยจุดแรกได้นำไปวางที่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง และจุดที่สอง คือด้านหน้าป้อมตำรวจตลาดโรงโป๊ะ
           ทั้งนี้ได้รับการร่วมสนับสนุนจากพระครูวิสุทธาจาร เจ้าอาวาสวัดประชุมคงคา เพื่อปันรัก ปันน้ำใจ ตามเจตนารมณ์ที่ดีของชาวเทศบาลตำบลบางละมุง เพื่อแบ่งปันให้ผู้เดือดร้อนลำบาก ได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

(ชมคลิป)

Advertisement