เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เปิดรับลงทะเบียนรอบ 2 หลังพบยังเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อีก ระดมเจ้าหน้าที่เร่งประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย คาดครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว หากไม่มาลงทะเบียนจะเป็นการเสียโอกาส

             (11 พฤษภาคม 2563) ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ทำการเปิดรับลงทะเบียนเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 รอบที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องหนองปลาไหล ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
           ทั้งนี้ในรอบแรกนั้นพบว่ามีในส่วนของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาลงทะเบียนในวันที่ 20-22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 2,089 ราย และพบว่าไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 53 ราย เหลือผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์ 2,036 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.96% ของครัวเรือนทั้งหมด จาก 13,601 ครัวเรือน ซึ่งจากยอดของจำนวนครัวเรือนยังพบว่าผู้ที่มาลงทะเบียนยังไม่ถึงครึ่งของจำนวนครัวเรือนในพื้นที่ ดังนั้นทาง อบจ.ชลบุรี จึงได้เปิดรับลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ที่เดือนสามารถมาลงทะเบียนได้อีกครั้งเป็นรอบสุดท้าย ซึ่งทางเทศบาลได้เปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเติมในหลายจุด อาทิ ที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ที่โดมโรงเรียนหนองเกตุใหญ่ เป็นต้น

Advertisement