เทศตำบลโป่งส่งมอบเงินเยียวยารอบแรกแก่พี่น้องประชาชน พื้นที่ ม.4, 5, 6, 9 และ 10 ก่อนเปิดรับลงทะเบียนในรอบที่ 2 ในวันที่ 12-14 พฤษภาคมนี้

           (12 พฤษภาคม 2563) ที่เทศบาลตำบลโป่ง นายประเณิม ศิริรูป นายเทศมนตรีตำบลโป่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่ง ทำการแจกเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด -19 ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลโป่ง เปิดรับลงทะเบียนเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
         โดยจากการลงทะเบียนไปเมื่อปลายเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยาไปแล้วในล็อตแรกของครั้งที่ 1 จำนวน 5 หมู่บ้าน 700 ครัวเรือน ส่วนในวันนี้เป็นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบครั้งแรก ล็อตที่ 2 โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่หมู่ 4,5,6,9 และ 10 มาทำการตรวจสอบรายชื่อและรับเงิน โดยบรรยากาศในการรับเงินในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการรักษาระยะห่างทางสังคมเป็นอย่างดี
          ด้านนายประเณิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง เปิดเผยว่า สำหรับการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด–19ในครั้งนี้ ทาง อบจ.ชลบุรีได้ร่วมกับท้องถิ่นทุกท้องถิ่น ในการระดมกำลังให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งในครั้งแรกพบว่ามีประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งที่ได้รับผลกระทบมาร่วมลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ก็พบว่าด้วยระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจจะเร็วไป ทำให้เกิดการตกหล่นเกิดขึ้น ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนบางรายมาลงทะเบียนไม่ทัน ทำให้ไม่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้
           ดังนั้น อบจ.ชลบุรีจึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลโป่ง เปิดรับลงทะเบียนรอบที่ 2 ในวันที่ 12-14 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย และหากเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้ว ก็ยังไม่ทราบว่าจะมีการเปิดรับลงทะเบียนในรอบที่ 3 หรือไม่ จึงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ เตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อม อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสมุดบัญชีธนาคาร เป็นต้น พร้อมเดินทางมายื่นเรื่องเพื่อขอรับความช่วยเหลือครั้งสุดท้ายได้ตามเวลาราชการ

Advertisement