นายกสนธยาเผย EEC ทุ่มงบ 2 หมื่นล้าน สร้าง 2 อ่างเก็บน้ำหลักเพิ่ม หวังแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนเมืองพัทยาถาวร ขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันยังน่าวิตก วอนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด (มีคลิป)

              นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงสถานการณ์ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ว่าสำหรับสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคพัทยามีสถานีสูบน้ำจำนวน 6 แห่ง ซึ่งมีกำลังผลิตสูงถึงวันละ 3.1 แสน ลบ.ม. แต่ผลิตส่งเข้ามาให้เขตพื้นที่เมืองพัทยาวันละ 2.6 แสน ลบ.ม.ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการ แต่ปัจจุบันสภาพน้ำดิบในอ่างหลักทั้ง 5 อ่างนั้นมีสภาพแห้งขอด เนื่องจากเกิดปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดปัญหาภาวะการขาดแคลนน้ำดิบในการนำมาผลิต จึงทำให้ประสบปัญหาอยู่บ้าง ปัจจุบันจากการประสานงานทราบว่าทางการประปาต้องไปผันน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ มาบฟักทอง และบ่อดินของเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหา และคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชนได้จนถึงช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ จากนั้นคงต้องรอสถานการณ์ของฝนที่คาดว่าจะตกต้องตามฤดูกาลเพื่อมาเติมปริมาณน้ำดิบในอ่าง ซึ่งระยะนี้คงต้องฝากไปยังพี่น้องประชาชนให้รู้จักการใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย
               นายสนธยา กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามจากการที่ภาครัฐได้มีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ทั้งการพัฒนาที่ดิน นิคมอุตสาหกรรม เรื่องของรถไฟความเร็วสูง สนามบินนานาชาติ เส้นทางคมนาคมและขนส่ง และการท่องเที่ยว ด้วยหวังให้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น กรณีเรื่องของน้ำก็ถือเป็นสาธารณูปโภคสำคัญที่จะต้องมีการจัดสรรให้เพียงพอต่อการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ล่าสุดทางคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้ตั้งงบประมาณไว้จำนวน 2 หมื่นล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างอ่างกักเก็บน้ำเพิ่มเติมขึ้นอีก 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ในอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้มีการสำรวจและเตรียมแผนในการออกแบบดำเนินการแล้วนอกจากแผนของระบบชลประทานและการประปาส่วนภูมิภาคที่จะมีการวางท่อและผันน้ำมาจากอ่างกักเก็บในพื้นที่อื่น ซึ่งจะทำให้สถานการณ์การขาดแคลนน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี หมดไป แต่คงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการสักระยะ

(ชมคลิป)

Advertisement