เมืองพัทยาเตรียมออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าของที่ดิน ลดค่าเช่าให้กับผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ชี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลจากผู้ประกอบการผู้ได้รับผลกระทบ (มีคลิป)

              นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดถึงแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการสถานบันเทิง หลังผู้ประกอบการได้มีการประสานให้เมืองพัทยาเป็นคนกลางในการเจรจาเรื่องค่าเช่ากับเจ้าของที่ดิน ว่าที่ผ่ามาเมืองพัทยาได้มีการหารือร่วมกับผู้ประกอบการสถานบันเทิงร่วมกันในการหาแนวทางในการดำเนินการในการเจรจาเรื่องค่าเช่าที่ดินกับเจ้าของที่ช่วยแหลือผู้ประกอบการนั้นจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นสามารถดำเนินการได้ โดยเมืองพัทยาจะได้ดำเนินการหารือกับทางเจ้าของที่ดิน ในการขอความอนุเคราะห์ในการที่จะให้ลดค่าเช่าที่ดินให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งในขณะนี้เชื่อว่าเจ้าของที่ดินทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวไม่มี หรือแทบจะเป็นศูนย์ แม้แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยก็ลดน้อยลงไปจากหลายปัจจัยทั้งการเดินทาง ปัญหาเศรษฐกิจ และการว่างงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างมากที่จะทำให้ในเรื่องของเศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้
            ทั้งนี้มั่นใจว่าเจ้าของที่ดินทราบถึงสถานการณ์ดี โดยในส่วนของเมืองพัทยาก็จะมีการประสานขอความอนุเคราะห์และขอความเห็นใจให้กับผู้เช่า เนื่องจากผู้เช่าหรือผู้ประกอบการถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของเมืองพัทยา ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการในเรื่องของระยะสัญญาเช่าที่ดินทั้งหมดกี่รายและมีเป็นที่ดินของใครบ้าง เพื่อที่เมืองพัทยาจะได้ประสานงานในการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ ทั้งนี้ทราบจากผู้ประกอบการสถานบันเทิงว่ามีเจ้าของที่ดินในเมืองพัทยา ทั้งนายสุชัย รวยริน อดีตนายกเมืองพัทยา และนายสุรัตน์ เมฆะวรากุล ได้ลดและยกเว้นค่าเช่าที่ดีให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งในนามของนายกเมืองพัทยาและนามของผู้ประกอบการขอขอบคุณทั้ง 2 ท่าน มา ณ ที่ นี้ด้วย อย่างไรก็ตามเมืองพัทยามั่นใจว่าเจ้าของที่ดินให้เช่าสถานประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเมืองพัทยาทุกคนพร้อมจะให้ความอนุเคราะห์กับผู้เช่า เพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
              นายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า ด้วยขีดความสามารถของผู้ประกอบการสถานบันเทิงในขณะนี้นั้น หลังจากถูกสั่งปิดและหยุดให้ประกอบกิจการ เพื่อเป็นป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาเป็นระยะเวลาหลายเดือน ทำให้ไม่มีรายได้ในการจุนเจือธุรกิจและการจ่ายค่าเช่า ซึ่งในทุกวันนี้ผู้ประกอบการก็ทำได้เพียงประคองธุรกิจและลูกจ้างให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ ก็ถือเป็นภาระที่ผู้ประกอบการต้องรับอย่างหนัก การดำเนินการช่วยเหลือและเจรจาเรื่องค่าเช่ากับเจ้าของที่ดินนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการรอข้อมูลจากทางผู้ประกอบการอยู่ และถือเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันเพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการและลูกจ้าง สามารถเดินผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน

(ชมคลิป)

Advertisement