สหกรณ์เดินรถพัทยาไม่นิ่งนอนใจออก 3 มาตรการช่วยเหลือสมาชิก หลังได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการ (มีคลิป)

             นายธวัช เผือกบุญนาค ประธานสหกรณ์เดินรถพัทยา เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์เดินรถพัทยา ว่า ตั้งแต่เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดในพื้นที่เมืองพัทยาส่งผลให้นักท่องเที่ยวหายไปจากเมืองพัทยา และก่อนจะมีมาตรการปิดเมืองพัทยาก็ยังมีการวิ่งรถรับส่งผู้โดยสารประทังชีวิตได้บ้าง หลังที่มีการปิดเมืองพัทยา พนักงานขับรถก็ลากลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก และเหลือสมาชิกเดินรถประมาณ 200 คัน จากรถสองแถวทั้งหมด 712 คัน ที่วิ่งรถรับส่งผู้โดยสารและบริการประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาเส้นทางเดินรถของสหกรณ์เดินรถพัทยา
              ทั้งนี้จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น คณะกรรมการสหกรณ์เดินรถพัทยาได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯ ทั้ง 578 คน ที่มีการกู้เงินกับทางสหกรณ์เดินรถด้วยการ 1. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิก 2. พักชำระเงินต้นให้กับทางสหกรณ์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน แต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็จะขยายระยะเวลาออกไป และ 3. เจ้าของรถสองแถวไม่มีการเก็บค่าเช่ารถแต่อย่างใด นอกจากนี้ที่ผ่านมาทางสหกรณ์ได้มีการประสานดำเนินการให้กับพนักงานขับรถสองแถว ในเรื่องขงอการรับเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกะรทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากรัฐบาล ทั้งการดำเนินเอกสารการรับรองให้พนักงานขับรถทุกคน เพื่อจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าวอย่างเต็มที่
             ประธานสหกรณ์เดินรถพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า ทั้งนี้ทางสหกรณ์เดินรถพัทยา ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญ ทั้งนางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา และนางเปรมฤดี แซ่โค้ว นายกสมาคมชาวอีสานพัทยา ที่มอบข้าวกล่องให้กับพนักงานขับรถทุกวัน ซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานขับรถได้เป็นอย่างมาก ด้วยในช่วงนี้พนักงานขับรถที่วิ่งรับส่งประชาชนที่เดินทางไปประกอบอาชีพตามเส้นทางเดินรถของสหกรณ์ มีรายได้จากการวิ่งรถเพียงวันละ 200-300 บาทเท่านั้น

(ชมคลิป)

Advertisement