สธ.อำเภอบางละมุง ย้ำ อสม.ทุกตำบล เฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออกแพร่ระบาด หลังพบมีผู้ป่วยเพิ่มสูงเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดชลบุรี (มีคลิป)

              ที่ ห้องประชุมสาธารณสุข อำเภอบางละมุง นายวันชัย แสนงาม ประธาน อสม.อำเภอบางละมุง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ อสม.ของอำเภอบางละมุงในแต่ละพื้นที่ ประจำเดือนพฤษภาคม โดยมีประธาน อสม.แต่ละตำบลในพื้นที่อำเภอบางละมุง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
             โดยที่ประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางละมุงได้มีการรายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอบางละมุง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อสม.แต่ละตำบลเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์และการป้องกันเชิงรุกในแต่ละพื้นที่ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลง ควบคู่กับการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วงวันที่ 25 เมษายน 2563 พบว่ามีผู้ป่วยที่รับการรักษาทั้งสิ้น 207 ราย สูงสุดพักอาศัยในพื้นที่ตำหนองปรือถึง 79 ราย อัตราป่วย 70.27 ต่อประชากรแสนคน จาก 207 ราย พื้นที่ตำบลหนองปรือและพัทยา จำนวน 58 ราย และพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ 25 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นผู้ป่วยกลุ่มอายุระหว่าง 15-25 ปี และกลุ่มอายุ 25-35 ปี ซึ่งพื้นที่สีแดงประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ตำบลตะเคียนเตี้ย ตำบลหนองปรือและพัทยา และตำบลห้วยใหญ่
                 นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ อสม.เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งมาตรการ 5 ป. 1 ข. และเฝ้าระวังการเกิดลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้แพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผู้ที่เริ่มมีอาการ เช่น ตัวร้อน มีไข้ รับประทานอาหารไม่ได้ ควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยโรค เพราะหากเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วไม่ทำการรักษาอย่างทันท่วงที อาจช็อกถึงขั้นเสียชีวิตได้

(ชมคลิป)

Advertisement