ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวแจกข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ประชาชนที่มีผลกระทบไวรัสโควิด-19

            เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ที่​มูลนิธิ​ธรรมศรัทธาศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว คุณศรีวรินทร์ หวานเสร็จ ประธานมูลนิธิและธรรมศรัทธาศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ได้แจกข้าวสาร น้ำมันพืช และน้ำดื่ม ให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 หรือวันวิสาขบูชาของทุกๆ ปี
             โดยในวันนี้ได้ทำของแจก จำนวน 218 ชุด ซึ่งเป็นวันกำเนิดศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เพื่อให้ประชาชนที่มีผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งมีการแจกบัตรคิวล่วงหน้าแก่ประชาชนให้มารับในเวลา 08.00- 10.00 น. โดยได้จัดระเบียบไว้ผู้ที่มารับแจก ห่างกันคนละหนึ่งเมตร

Advertisement