วัดชัยมงคลพระอารามหลวงเงียบเหงา หลังทางวัดประกาศแจ้งที่เพจวัดชัยมงคล งดกิจกรรมทำบุญ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

          (6 พฤษภาคม 2563) วันนี้ช่วงเช้า ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณวัดชัยมงคลพระอารามหลวง ซึ่งพบว่าในทุกๆ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พี่น้องชาวพุทธต่างนำอาหารคาวหวานมาถวายพระภิกษุสงฆ์ในช่วงเช้า ส่วนในช่วงเย็นก็จะมีการนำดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชา ซึ่งบรรยากาศแบบนี้จะมีให้เราเห็นทุกปี
            แต่มาในปีนี้หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้ทุกกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มต้องมีงดการจัดกิจกรรม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สามารถแพร่ระบาดได้ หากพบว่ามีการสัมผัส ใกล้ชิดกันกับผู้ที่มีเชื้อ ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมกันลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันนี้ทางวัดชัยมงคลพระอารามจึงได้ประกาศงดกิจกรรมทุกประเภทในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

            ซึ่งในวันนี้ก็พบว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่พัทยา ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้านวัดชัยมงคลเองก็ได้มีประกาศประชาสัมพันธ์ทางเพจของวัดเอง และทางเคเบิ้ลท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วกัน

Advertisement