ถึงเวลา..ยกเลิก 8 จุดคัดกรองพัทยา หลังครบกำหนด มั่นใจ “พัทยาสีขาว” ไร้เงาผู้ป่วยเข้าวันที่ 20 เน้นการป้องกันพื้นที่ชั้นใน (มีคลิป)

             จากกรณีที่เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้นทั่วประเทศ ส่งผลให้สถานการณ์ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากการแพร่ระบาดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งพบว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักที่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้าออกจากต่างประเทศ รวมทั้งแรงงานจากต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ที่ผ่านมาจำนวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อสูงขึ้นตามลำดับ
             กระทั่งต่อมาคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานได้ร่วมหารือกับเมืองพัทยาและหลายภาคส่วน ในการกำหนดมาตรการควบคุมอย่างจริงจัง อาทิ การปิดพื้นที่เกาะล้าน การสั่งปิดสถานประกอบการโรงแรม สถานบันเทิง ร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งมอบหมายให้เมืองพัทยาจัดทำจุดคัดกรองเข้มข้นเพื่อตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่ชั้นในอย่างจริงจังนั้น
            กรณีดังกล่าว นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้สั่งการให้มีการจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณพื้นที่รอบนอก ฝั่งตะวันตกของถนนเลียบทางรถไฟขึ้น จำนวน 5 จุดตลอดเส้นทางเพื่อทำการคัดกรอง ตรวจวัดไข้ และเอกสารการเข้าออกอย่างเข้มข้น โดยไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าออกพื้นที่ เพื่อลดภาวะความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา แต่ด้วยพบว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตและการเดินทางของประชาชน รวมทั้งปัญหาการจราจรจนทำให้ต้องมีการยกเลิกแผนดังกล่าวไป ก่อนจะมีการหารือร่วมเพื่อพิจารณาและประเมินสถานการณ์ใหม่ จากนั้นจึงกำหนดเปิดจุดคัดกรองใหม่ จำนวน 8 จุด ตลอดแนวถนนสุขุมวิท เพื่อทำการตรวจวัด คัดกรองผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่ชั้นใน ซึ่งมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 16 เมษายนถึงวันที่ 30 เมษายน โดยสนับสนุนอัตรากำลังจากทุกภาคส่วนกว่า 1,600 นาย มาดำเนินการตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00-22.00 น.ของทุกวัน
             และต่อมานายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มีคำสั่งให้ขยายการเปิดจุดคัดกรองเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม โดยระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่แล้ว 16 วัน และต้องการขยายให้ครบตามระยะการแสดงอาการของโรค จนกระทั่งครบกำหนดก็พบว่าเมืองพัทยาไม่พบผู้ติดเชื้อเข้าสู่วันที่ 20 กระทั่งสำนักงานสาธารณสุขประกาศให้เมืองพัทยาเป็น “พื้นที่สีขาว” หรือพื้นที่ปราศจากการติดเชื้อ จึงได้ทำการยกเลิกการจัดตั้งด่านและจุดคัดกรอง ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและเดินทางได้ตามปกติ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการผ่อนปรนของภาครัฐ โดยมีรายงานว่าช่วงเย็นวันที่ 4 พ.ค.ทางเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าทำการรื้อถอนเต็นท์และจุดอำนวยการทั้ง 8 จุด รวมทั้งแท่งแบริเออร์ที่ปิดกั้นเส้นทางการกลับรถ ให้สามารถกลับมามีสภาพดังเดิมแล้ว
            ทั้งนี้ การยกเลิกจุดคัดกรองดังกล่าวมีหลายภาคส่วนทั้งที่เห็นชอบด้วยและยังรู้สึกว่าเมืองพัทยายังควรดำเนินการต่อไป เพื่อให้เมืองพัทยาปลอดจากเชื้อไวรัสเด็ดขาด และการยกเลิกอาจทำให้การเดินทางเข้าออกสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้สถานการณ์กลับมาเลวร้ายอีกครั้ง
           อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ระบุว่าแม้จะยกเลิกการจัดตั้งจุดคัดกรองไปแล้ว แต่เมืองพัทยายังมีมาตรการเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อในพื้นที่ชั้นในของเมืองพัทยา ทั้งการสุ่มตรวจกลุ่มบุคคลเสี่ยงโดยอุปกรณ์ Lamp Test ที่ได้รับการสนับสนุนมาจาก สสจ.ชลบุรี และการฉีดพ่นสารทำความสะอาดในทุกพื้นที่ รวมทั้งการจัดชุดเฝ้าระวัง ควบคุม และติดตามโรคติดต่ออย่างเข้มข้นต่อไป

(ชมคลิป)

Advertisement