วิสาขบูชานี้ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง เปิดให้พุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญของโลก พร้อมปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

              (4 พฤษภาคม 2563) พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงรูปแบบในการจัดกิจกรรมในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ว่าวันดังกล่าวเป็นวันสำคัญของโลก ซึ่งในปี 2563 นี้ วันวิสาขบูชาตรงกับวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 ทางวัดชัยมงคลพระอารามหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญ ทั้งในเรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักธรรมไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และประกอบกับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่จะไม่มีการแพร่พระบาดออกไปในช่วงการทำกิจกรรม
               โดยทางวัดได้วางมาตรการเอาไว้อย่างเข้มข้น อาทิ การประกอบกิจกรรมทั้งในส่วนของการทำบุญและเวียนเทียน ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมจะต้องนั่งห่างกันประมาณ 1–2 เมตร ซึ่งทางวัดจะจัดเจลแอลกอฮอล์ลล้างมือตั้งเอาไว้ทุกจุดเพื่อบริการประชาชน รวมถึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนอีกด้วย

              ส่วนช่วงเวลาประกอบพิธีเวียนเทียนนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับบ้านก่อนเวลา 22.00 น. ซึ่งรัฐบาลได้ออกประกาศให้ช่วงเวลา 22.00 น. ทุกคนต้องกลับบ้าน ไม่อย่างนั้นจะเป็นการฝ่าฝืนมาตรการเคอร์ฟิวที่ทางภาครัฐกำหนด ส่วนมาตรการอื่นๆ ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศออกมาเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามเพื่อห่างไกลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางวัดก็พร้อมดำเนินการตามาตรการของรัฐบาลอย่างเต็มที่

Advertisement