ปลดล็อควันแรก 3 พฤษภาคม คนรักสุขภาพ เริ่มไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษาภูมิพลมหาราชา (สวนพ่อ) กันอย่างเป็นระเบียบ ใส่แมส เว้นระยะท่างตามมาตรการภาครัฐ

             (3 พฤษภาคม 2563) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษาภูมิพลมหาราชา (สวนพ่อ) พบว่าบรรยากาศเริ่มคึกคัก หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงเรื่องข้อกำหนดและมาตรการผ่อนปรน ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 4 เบื้องต้นแนวทางการดำเนินงานต้องคำนึงจากสาธารณสุขเป็นหลักสังคมและเศรษฐกิจตามมา เริ่ม 3 พ.ค.นี้ พร้อมยึดถือข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 ข้อ 11
             สำหรับกิจการที่จะมีการผ่อนคลายมี 6 กิจกรรม คือ 1. ตลาด 2. ร้านจำหน่ายอาคาร 3. กิจการค้าปลีกส่ง 4. กีฬาสันทนาการ 5. ร้านตัดผม เสริมสวย 6. อื่นๆ เช่น ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับฝากเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้ในวันนี้พบว่าบรรยากาศที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษาภูมิพลมหาราชา (สวนพ่อ) บรรยากาศเริ่มคึกคัก ประชาชนคนรักสุขภาพเริ่มมาออกกำลังกายกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ประชาชนมาใช้พื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษาภูมิพลมหาราชา (สวนพ่อ) โดยการออกกำลังกายในวันนี้ก็คือ กิจกรรม เดิน – วิ่ง ส่วนกิจกรรมอื่นๆ อาทิ ฟุตบอล ฟุตซอล ตระกร้อ ก็ยังพบว่ายังไม่มีประชาชนมาใช้พื้นที่ดังกล่าวในการทำกิจกรรมแต่อย่างใด ซึ่งจากการสำรวจในวันนี้พบว่าประชาชนที่มาใช้พื้นที่ดังกล่าวในการออกกำลังกาย ต่างปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐอย่างเคร่งครัด

Advertisement