นายกเมืองหนองปรือเผย..ขอเวลา 2-3 วัน ทำความสะอาดสวนสาธารณะ 3 แห่ง เตรียมเปิด 3 พฤษภาคมนี้ หลังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มีมาตรการผ่อนปรน 6 กิจกรรม พร้อมย้ำหลังเปิดวอนผู้ใช้บริการปฏิบัติตามาตราการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด เว้นระยะห่าง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

             (2 พฤษภาคม 2563) หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 หรือ ศบค. แถลงเรื่องข้อกำหนดและมาตรการผ่อนปรน ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 4 เบื้องต้นแนวทางการดำเนินงานต้องคำนึงจากสาธารณสุขเป็นหลักสังคมและเศรษฐกิจตามมา เริ่ม 3 พ.ค.นี้ พร้อมยึดถือข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 ข้อ 11
             สำหรับกิจการที่จะมีการผ่อนคลายมี 6 กิจกรรม คือ 1. ตลาด 2. ร้านจำหน่ายอาหาร 3. กิจการค้าปลีกส่ง 4. กีฬาสันทนาการ 5. ร้านตัดผม เสริมสวย 6. อื่นๆ เช่น ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับฝากเลี้ยงสัตว์
               ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า หลังทราบมาตรการในการผ่อนปรนกิจกรรม 6 กิจกรรม หนึ่งในนั้นคือการเปิดสวนสาธารณะให้ประชาชนมาใช้ออกกำลังกายได้ตามปกติ แต่ให้เปิดเฉพาะกีฬาการออกกำลังกายบางประเภทที่ไม่ได้มีการรวมกลุ่มกัน สามารถใช้พื้นที่สวนสาธารณะในการประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ได้

               ซึ่งในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือนั้นพบว่ามีสวนสาธารณะที่เปิดให้พี่น้องประชาชนไปใช้บริการได้ทั้งหมด 3 แห่งด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษาภูมิพลมหาราชา (สวนพ่อ) 2. สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ (สวนแม่) และ 3. สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำชากนอก ซึ่งหลังทราบมาตรการผ่อนปรน 6 กิจกรรม ทางเทศบาลก็ได้มอบนยบายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เตรียมทำความสะอาดพื้นที่สวนสาธารณะ หลังจากที่พบว่าทางเทศบาลได้ดำเนินการปิดสวนสาธารณะมานานเกือบ 2 เดือน ก็คาดว่าน่าจะมีกิ่งไม้ต้นไม้ หักระเนระนาด ไม่สวยงาม ซึ่งทางเทศบาลเมืองหนองปรือก็คงจะขอเวลาในการทำความสะอาด ตกแต่งสวน 1-2 วัน ก่อนที่จะเปิดบริการพี่น้องประชาชนตามปกติ
             ทั้งนี้ ในส่วนของการเปิดให้บริการครั้งนี้ทางเทศบาลก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการเว้นระยะห่างของการออกกำลังกายอย่างเคร่งครัดด้วย ซึ่งในระยะเวลาในการเปิดให้บริการ ตั้งแต่ 08.00 น.- 20.00 น. เป็นต้นไป ในส่วนของสระว่ายน้ำนั้นยังคงไม่เปิดให้บริการเช่นเดิมจนกว่าจะมีประกาศมาตราการผ่อนปรนเพิ่มเติมออกมา

Advertisement