คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง ร่วมกับเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย พร้อมคณะผู้ใจบุญ ร่วมจัดตั้งโรงทาน แจกข้าวสาร ไข่ น้ำดื่ม ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราชฯ (มีคลิป)

             เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 เม.ย.63 ที่วัดสังกระเปรียว ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พระสมุห์ศิลา มหาปฺญโญ รองเจ้าคณะตำบลบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสังกระเปรียว-เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุน้อย,พระครูปลัดสุรชัย ยโสธโร เจ้าคณะตำบลตะเคียนเตี้ย-เจ้าอาวาสวัดตะเคียนเตี้ย,พระครูนิวิฐศรัธาคุณ เจ้าอาวาสวัดบ้านนาใหม่,พระครูวิสุทธาจาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล,พระครูธรรมรังษีวิสุทธิ์ เจ้าคณะตำบลโป่ง,พระครูสุนทรรัตนาภิรม เจ้าอาวาสวัดเขาไม้แก้ว และคณะสงฆ์อำเภอบางละมุง ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงทานแจกข้าวสาร ไข่ พร้อมน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากลำบาก ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
              ในการนี้นายมานพ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย พร้อมด้วยนายจรัญ ประกอบธรรม ประธานสภาเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย นายมาโนชย์ อุ่นตระกูลทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย นายปารเมศ ประกอบธรรม ประธานบริษัท ตะเคียนทองมหานคร จำกัด ได้นำข้าวสาร จำนวน 500 ถุง ไข่ไก่ 500 แผง พร้อมน้ำดื่มอีกจำนวนหนึ่ง มาร่วมแจก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากลำบาก ในครั้งนี้ด้วย
             พระครูปลัดสุรชัย ยโสธโร เจ้าคณะตำบลตะเคียนเตี้ย-เจ้าอาวาสวัดตะเคียนเตี้ย กล่าวว่า ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทางสมเด็จพระสังฆราชฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทรงมีความห่วงใย และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน จีงได้แจ้งให้คณะสงฆ์ทั่วทุกภาคออกมาช่วยเหลือชาวบ้านเท่าที่จะทำได้
             ในวันนี้คณะสงฆ์ของอำเภอบางละมุง จึงได้รวมใจร่วมกับเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย จัดตั้งโรงทานนำข้าวสาร ไข่ และน้ำดื่ม มาแจกให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราชฯ ดังกล่าว

(ชมคลิป)

Advertisement