เมืองพัทยาขยายเวลาสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดเมืองพัทยา 1 เดือน หลังพบปัญหาอุปสรรคสายไฟแรงสูงใต้ผิวถนนนขวางแนวทางวางท่อระบายน้ำ (มีคลิป)

               นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา นายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดเมืองพัทยา และที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยา เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดเมืองพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณชายหาดอย่างถาวร
            นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดเมืองพัทยา ในระยะทาง 2,800 เมตร เมืองพัทยาได้มีการทุ่มงบประมาณกว่า 98 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยให้การระบายน้ำที่ท่วมขังบริเวณถนนชายหาดพัทยาซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา จึงได้มีการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดเมืองพัทยาขึ้น โดยการดำเนินโครงการนั้นจะเป็นนงานก่อสร้าง Box Culvert ความยาว 900 เมตร กว้าง 2 เมตร พร้อมว่างท่อ HDPE ความยาว 1,800 เมตร ขนาดความกว้าง 1.80 เมตร รวมถึงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนน จากเดิมที่มีกว้างเพียง 40 เซนติเมตร ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ส่งผลให้การระบายน้ำถนนชายหาดมีความล่าช้า จึงจะทำการเพิ่มขนาดรางระบายน้ำผิวถนนความกว้าง 1 เมตร ลึก 60 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบนผิวถนนได้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการก่อสร้างในการวาง Box Culvert ความยาว 900 เมตรนั้นจะมีการดำเนินการระบายน้ำจากผิวถนนลงท่อระบายน้ำเข้าระบบต่อไป
              สำหรับความคืบหน้าโครงการดังกล่าวขณะนี้ใกล้จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่จะมีบางช่วงที่ต้องรอการแก้ไขบริเวณศาลเจ้าพ่อเกษงาม ซึ่งติดปัญหาสายไฟแรงสูงใต้ผิวถนนขวางแนวทางวางท่อ จะต้องประสานไปยังการไฟฟ้ามาดำเนินการสายไฟแรงสูงดังกล่าวออกไป เนื่องจากเป็นสายไฟฟ้าแรงสูง จะต้องให้เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคของการไฟฟ้ามาดำเนินการ หากผู้รับเหมาดำเนินการโดยลำพังหวั่นจะเกิดอันตราย นอกจากนี้ยังพบพื้นที่ก่อสร้างบริเวณโค้งดุสิตที่จะต้องมีการย้ายเซฟตี้โรลเลอร์ออก เพื่อเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมกับท่อระบายน้ำใหม่เข้าด้วยกัน ทั้งนี้สัญญาว่าจ้างก่อสร้างจะสิ้นสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ด้วยติดปัญหาอุปสรรคของของสายไฟแรงสูงที่อยู่ใต้ผิวถนนรวมกว่า 30 จุด เมืองพัทยาจึงได้มีการต่อสัญญาว่าจ้างให้กับผู้รับเหมาอีก 1 เดือน ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 โดยสัญญาจะสิ้นสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ที่การไฟฟ้าว่าจะลงพื้นที่ดำเนินการย้ายสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ผิดถนนให้กับเมืองพัทยาได้เมื่อไหร่
              รองนายกเมืองพัทยา กล่าวต่ออีกว่าในส่วนของการย้ายสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ผิวถนนนั้นทางนายกเมืองพัทยาจะประสานไปยังผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หากรอเสนอตามโครงการของการไฟฟ้าตามปีงบประมาณนั้น คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนาน หวั่นประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งบริเวณใดที่มีการวางท่อระบายน้ำ ก็ได้ให้ผู้รับเหมาเร่งคืนผิวถนนทางเท้าให้เป็นการเร่งด่วน ทั้งนี้หากโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดเมืองพัทยาแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ชายหาดพัทยาได้ 100 % ยกเว้นในช่วงที่ฝนตกติดต่อกันต่อเนื่อง 2-3 วัน และมีปริมาณเกิน 100 มิลิเมตร ก็อาจจะมีการเอ่อล้นบนผิวถนนบ้าง ซึ่งเมืองพัทยาก็จะแก้ปัญหาด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยระบายน้ำบริเวณถนนชายหาดอีกทางหนึ่ง
ทั้งนี้สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เมืองพัทยานั้น เมืองพัทยาไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพียงจุดเดียว แต่ได้มีการดำเนินการไขปัญหาตั้งแต่พื้นที่ด้านบนฝั่งหนองปรือ ห้วยใหญ่ และตะเคียนเตี้ย ซึ่งได้มีการแก้ไขเป็นจุดๆ โดยใช้วิธีบายพาสน้ำไม่ให้ระบายมาทางคลองพัทยาใต้เพียงทางเดียว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่เมืองพัทยาแบบถาวรต่อไป

 

(ชมคลิป)

Advertisement