นายกเมืองพัทยา ลงตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองเข้า-ออกพื้นที่เมืองพัทยา ทั้ง 8 จุด ท่ามกลางสายฝน พร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือและจะผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ไปด้วยกัน (มีคลิป)

               (27 เม.ย.73) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายรณกิจ เอกะสิงห์ และนายบรรลือ  กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองเข้า-ออกในพื้นที่เมืองพัทยา ทั้ง 8 จุด ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นายกเมืองพัทยายังได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
           โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และบริการสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนที่ผ่านเข้าจุดคัดกรองทั้ง 8 จุด เพื่อเป็นการยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ก่อนจะมีการตรวจเอกสาร เพื่อคัดกรองการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ส่งผลทำให้การจราจรคล่องตัว
            ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า หากในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของการจัดตั้งจุดคัดกรองเข้มข้นทั้ง 8 จุด ในช่วงอาทิตย์สุดท้ายและได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายและการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่เพิ่มขึ้น จะทำให้เห็นว่าเมืองพัทยาปลอดจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยระยะเวลาในการจัดตั้งจุดคัดกรองเข้มข้นทั้ง 8 จุด กำหนดระยเวลาไว้เบื้องต้น 14 วัน และที่ผ่านมาการดำเนินการได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีและขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ทั้งฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 5 สภ. และเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการที่จะต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขอให้เชื่อมั่นว่าเราทุกคนจะผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน

(ชมคลิป)

Advertisement