วัดธรรมสามัคคี ร่วมกับเมืองพัทยา และมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ แจกข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 พบผู้ยากไร้เดินหน้ารับของแจกอย่างเป็นระเบียบ

            (24 เมษายน 2563) ที่วัดธรรมสามัคคี พระครูพิศาลจริยากร เจ้าอาวาสวัดธรรมสามัคคี เจ้าคณะตำบลนาเกลือ เป็นตัวแทนในการแจกข้าวกล่องและอาหารแห้ง แก่ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยวันนี้เป็นวัดสุท้ายในการแจกอาหารแก่ผู้ยากไร้ หลังจากที่ทางวัดได้ร่วมกับเมืองพัทยา และมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เดินหน้าแจกข้าวกล่องและอาหารแห้งแก่ผู้ยากไร้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยากไร้ และได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้าง การพักงาน หลังถูกพิษวิกฤตโควิต-19 เล่นงาน
            โดยในแต่ละวันทางคณะกรรมการวัดจะดำเนินการแจกบัตรคิวแก่ผู้ได้รับผลกระทบ วันละ 200 คิว จากนั้นในเวลา 12.00 น. ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็จะเดินทางเข้ามารับข้าวกล่อง และอาหารแห้งอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งในแต่ละวันพบว่ามีผู้ยากไร้เดินทางเข้ามารับของกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับการแจกข้าวกล่องและอาหารแห้งถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

Advertisement